داروی استیل سیستئین Acetylcysteine- موارد مصرف و ممنوعیت – عوارض و آثار جانبی – شیوه مصرف

0

رده بندی فارماکولوژیک : مشتق آمینو اسید L-cysteine)

رده بندی درمانی : آنتی دوت مسمومیت با استامینوفن

رده بندی مصرف در حاملگی :گروه B

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک : از طریق بازسازی ذخایر کبدی گلوتایتون یا غیر فعال کردن متابولیتهای سمی استامینوفن از کبد محافظت و به عنوان اثر آنتی دوتی استامینوفن عمل می‌کند. جذب از دستگاه گوارش. انتشار ناشناخته. در کبد متابولیزه و دفع کبدی دارد. متوسط نیم عمر در بالغین ۵ ساعت و در نوزادان ۱۱ ساعت است.

اندیکاسیون های تجویز، راه مصرف، دوز اثر دارو :

مسمومیت استامینوفن بالغین و کودکان : دوز اولیه mg.kg ۱۴۰خوراکی و به دنبال آن mg.kg ۷۰هر ۴ ساعت برای ۱۷ دوز ( دوز کامل mg.kg ۱۳۳۰ ) یا تا کاهش سطح سمی استامینوفن . یا mg.kg ۱۵۰ وریدی و ml ۵۰۰محلول دکستروز ۵% طی ۴ ساعت و سپس mg.kg ۱۰۰ وریدی در ۱۰۰۰ml محلول دکستروز ۵% طی ۱۶ ساعت

کنترا اندیکاسیون : حساسیت مفرط به دارو

موارد احتیاط : بیماران COPD ، آسم با سابقه برونکواسپاسم ( در فرم وریدی )

عارضه جانبی :

مغز و اعصاب: تب

سیستم گوارشی: تهوع ، استوماتیت ، استفراغ

قلب و عروق: احساس تنگی نفس و درد قفسه سینه ، هیپوتانسیون ، تاکیکاردی

EENT: رینوره

سیستم تنفس: برونکواسپاسم ( بویژه در بیماران آسمی )

تداخلات دارویی : زغال فعال مانع جذب این دارو می گردد لذا باید قبل از تجویز ، زغال فعال را خارج کنید. داروهایی نظیر ، کیموتریپسین ، اریترومایسین لاکتوبیونات ، پراکسید هیروژن ، تتراسایکلین با این دارو ناسازگار هستند و باید جداگانه تجویز گردند.

مسمومیت و درمان: اطلاعاتی در دسترس نیست.

مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه :

۱) در مسمومیت استامینوفن ، دارو را با کولا ، آب میوه یا آب تا ۵% رقیق و طی ۱ ساعت تجویز کنید.

۲) این دارو تا ۲۴ ساعت پس از خوردن استامینوفن قابل تجویز می باشد بهتر است که در ۱۶ ساعت اولیه و ترجیحا در ۸ ساعت اول تجویز گردد.

۳) سطح سرمی استامینوفن سنجیده شود و ریسک سمیت کبدی با استفاده از یک نمو گرام سنجیده شود که برای میزان تجویز استیل سیستئین کمک کننده است.

۴) در صورت بروز آنسفالوپاتی کبدی جهت جلوگیری از تجمع بیشتر مواد نیتروژنی تجویز اسیتل کولین را متوقف کنید.

۵) از تماس استیل با مواد پلاستیکی و بعضی فلزات به علت تغییر رنگ آن ها و تولید سولفید هیدروژن جلوگیری نمائید. زیرا اثر بخشی دارو را کم می نماید.

۶) تغییر رنگ دارو به رنگ صورتی تاثیری در اثر بخشی دارو ندارد.

۷) پس از باز کردن دارو تا ۹۶ ساعت قابل مصرف می‌باشد.

۸) کاربرد دیگر این دارو به عنوان موکولیتک در بیماریهای ریوی است که به صورت تجویز از طریق نبولایزر می باشد که این نوع دارویی در فارماکوپه ایران موجود نمی باشد.

مصرف در شیر دهی و کودکان : فقط در صورت اندیکاسیون واضح مصرف شود ، ترشح دارو در شیر ناشناخته و با احتیاط مصرف شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.