امواج رادیویی چیست؟

0

آیا می‌دانید که فضای اطراف شما همیشه پر از امواج رادیویی منتشره از ایستگاه‌های نزدیک می‌باشد؟ این امواج سبب ایجاد ارتعاشات ناچیزی در تمام اشیاء فلزی اتاق می‌شوند. اما مادامی که این ارتعاشات تبدیل به امواج صوتی نشده‌اند، قادر به شنیدن آن‌ها نمی‌باشید، و زمانی به امواج صوتی مبدل می‌شوند که رادیو روشن شود.

یک موج رادیویی ممکن است به صورت پارازیت باشد که به طرف خارج در فضا پخش شود. زمانی که الکترون‌ها سریعاً به طرف جلو و عقب حرکت کنند، یک موج رادیویی خواهیم داشت. گرما و نور نیز به شکل موج در فضا سیر می‌کنند. اختلاف آن‌ها در این است که طول موج امواج رادیویی بیشتر از امواج نورانی و حرارتی است.

امواج رادیویی به شکلی که یک دانهٔ ریگ هنگام افتادن در آب ایجاد می‌کند، در فضا منتشر می‌شوند. امواج از منبع خود در تمام جهات منتشر می‌شوند، اگر چه تمام امواج رادیویی با سرعتی در حدود ۱۸۶۰۰۰ مایل در ثانیه حرکت می‌کنند. تعداد امواجی که در یک ثانیه از نقطه‌ای می‌گذرند تفاوت زیادی داشته و این تعداد

فرکانس نام دارد. یک طول موج کامل سیکل «دور» نام دارد. بنابراین فرکانس تعداد سیکل‌های کاملی است که در یک ثانیه رخ می‌دهد. اگر طول موج کوتاه باشد، امواج فشرده و قله آن‌ها نزدیک به هم بوده و سریعاً دنبال یکدیگر می‌آیند. اگر طول موج بلند باشد، قله امواج از یکدیگر دور و آهسته در پی یکدیگر می‌آیند. بنابراین امواج با طول موج بلند فرکانس آن‌ها کم است. امواج دارای فرکانس بالا برحسب کیلو سیکل، با هزار سیکل در ثانیه محاسبه می‌شوند. در رادیو از چپ به راست شماره‌های ۵۴۰-۵۵۰-۵۶۰ و غیره تا ۱۶۰۰ کیلو سیکل قرار دارد. هر رقم بر فرکانس موج دلالت داشته و یک برنامه رادیویی فقط پیام‌های خود را بر روی فرکانس موج خود منتشر می‌سازد. وجود امواج رادیویی مدت‌ها پیش از آن که کشف شوند، در سال ۱۸۶۴ به وسیله «james Maxwell» پیش بینی شد. در سال ۱۸۸۸ یک فیزیک‌دان آلمانی بنام «Heinrich Hertz» ثابت نمود که این امواج واقعاً وجود داشته و در فضا حرکت می‌کنند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.