انگل چیست؟ به چه جاندارانی انگل گفته می‌شود؟

0

گاهی از برخی افراد می‌شنویم که می‌گویند نمی‌خواهند مثل یک انگل زندگی کنند، آن‌ها می‌خواهند روی پای خویش باشند، انگل یا در بدن موجود و باروی آن‌که آن را میزبان می‌نامیم، زندگی می‌کنند.

همه موجودات بهم نیازمندند. ولی انگل با سایر موجودات به‌گونه‌ای خاص رفتار می‌کند. انگل از میزبان تغذیه می‌کند، بی‌آنکه در مقابل به آن چیزی بدهد!

انگل می‌تواند گیاهی یا جانوری بوده و هم می‌تواند انگل گیاه و یا جانور باشد. گاهی انگل می‌تواند دارای میزبانان بسیار باشد ولی گهگاهی فقط دارای یک نوع میزبان است. و گاهی انگل با مصرف بیش‌ازحد مواد غذایی میزبان، آن را می‌کشد و ممکن است آن را مسموم سازد.

تقریبا تمامی انگل‌ها تولیدمثل زیاد داشته و بسیار مضر می‌باشند و حتی صدمات آن‌ها باعث نابودی خودشان نیز می‌شود. با اجازه بدهید برخی از انگل‌ها را بررسی کنیم: کوچک‌ترین آن‌ها باکتری‌ها هستند. باکتری‌ها می‌توانند در گیاهان و انسان تولید بیماری کنند. اب و قارچ‌ها و انگل‌های دیگری هستند که از باکتری‌ها اندکی بزرگ‌ترند. کچلی در انسان یکی از بیماری‌هایی است که توسط این انگل‌های گیاهی تولید می‌شود.

انگل‌های بسیاری در قلمرو حیوانات وجود دارند، در اینجا نیز کوچک‌ترین‌ها، مهم‌ترین‌ها می‌باشند. این موجودات تک‌سلولی و میکروسکوپی را پروتوزوآ می‌نامند. این انگل‌ها عامل مولد بیماری‌هایی نظیر بیماری خواب آفریقایی، مالاریا و سایر بیماری‌های شایع انسانی هستند. کرم‌ها نیز گروه دیگری از انگل‌های حیوانی می‌باشند. کرم گرد بنام تریشن، عامل مولد بیماری مشترک بین انسان و خوک است. کرم قلابدار و کدو نیز نوع دیگری از انگل‌ها می‌باشند. از انگل‌های پوستی نیز می‌توان شپش‌ها، کنه‌ها و کک‌ها را نام برد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.