اگر مولکول‌ها حرکت می‌کنند، چرا نمی‌توانیم تغییر چیزها را ببینیم؟

0

با وجودیکه مولکول‌ها دارای حرکت بوده، آن هم در همه چیز، حتی یک تکه چوب، چرا نمی‌توانیم تغییر شکل اشیاء را ببینیم! مولکول کوچکترین جزء یک ماده است که تمامی خواص آن ماده را داراست. برای مثال: یک مولکول شکر، کوچکترین ذره این ماده بوده که دارای طعم، رنگ، شکل، قابلیت حل و سایر خواص شکر می‌باشد. مولکول‌های مواد مختلف، بسیار متفاوتند. بعضی از آن‌ها فقط به اندازه یک بیلیونیم میلی‌متر و بعضی دیگر هزاران مرتبه بزرگترند. مولکول‌های گازهای تشکیل دهنده هوا بسیار کوچکند، بطوریکه در یک ۳Cm هوا در حدود ۳۰۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مولکول وجود دارد. اگر چه در یک ماده، تعداد بیشماری مولکول وجود دارد، ولی فضای خالی بین مولکول‌ها نیز زیاد است. از آنجا که مولکول‌ها همواره در حال جنبش می‌باشند، در یک خلاء مطلق حرکت می‌کنند. هوای دیگری در بین مولکول‌های هوا نیست و آهنی بین مولکول‌های آهن نیز موجود نمی‌باشد و فقط خلاء مطلق وجود دارد.

آنچه که موجب برخورد مولکول‌ها به یکدیگر می‌شود، گرماست. دمای زیاد، باعث افزایش حرکت مولکول‌ها می‌شود. جنبش مولکول‌ها در یک گاز داغ نسبت به مواد جامد و مایع، بیشتر است. اما حتی در یک قطعه یخ نیز مولکول‌ها در حال جنبشند.

اگر مولکول‌ها همواره در جنبش و برخورد با یکدیگر باشند، چرا نمی‌توانیم تأثیر آن را ببینیم؟ و برای مثال چرا نمی‌توانیم تغییر یک قطعه آهن را در اثر جنبش مولکول‌های آن مشاهده کنیم؟ چرا یک قطعه آهن سخت به نظر می‌رسد؟ دلیل آن این است که در جامدات و مایعات مولکول‌ها در اثر نیروی جاذبه مولکولی می‌توانند در جای خود بمانند. به عبارت دیگر، نیروی الکتریکی که مولکول‌ها را ثابت نگاه داشته است، به اندازه ای است که می‌تواند مواد جامد و سخت را همان‌گونه که هستند، نگه دارند.

اما در اثر حرارت، جنبش مولکول‌ها زیادتر شده و ماده مورد نظر به مایع تبدیل می‌شود و اگر شدت گرما را افزایش دهیم، مولکول‌ها بر نیروی الکتریکی غلبه کرده و جسم از حالت مایع به گاز تغییر شکل می‌دهد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.