بدن چگونه سلول‌های خونی را می‌سازد؟

0

در بدن یک فرد بالغ، بیش از ۶ لیتر خون وجود دارد و در درون این ماده در حدود ۲۵ بیلیون سلول خونی موجود می‌باشد. البته چنین کمیت عظیمی برای ما غیرقابل تصور است، ولی ممکن است به شما ایده‌ای بدهد. هر سلول خونی آنچنان کوچک است که فقط می‌توان آن را زیر میکروسکوپ دید. اگر می‌توانستند از این سلول‌ها گردنبندی درست کنند، این رشته می‌توانست ۴۰ بار دور زمین بچرخد.

این سلول‌ها از کجا آمده‌اند؟ پرواضح است که چنین کارخانه‌ای که مقادیر متنابهی سلول تولید می‌کند، باید قدرت مولد شگفت‌انگیزی داشته باشد. علی‌الخصوص هنگامی که بدانید دیر یا زود همه سلول‌ها فاسد و تجزیه شده و نمونه جدید جایگزین آن می‌شود!

زادگاه سلول‌های خونی: مغز استخوان است. اگر برش یک استخوان را مشاهده کنید، مغز اسفنجی خاکستری مایل به قرمزی که توسط استخوان احاطه شده، خواهید دید. و چنانچه آن را در زیر میکروسکوپ مشاهده کنید، می‌توانید شبکه کاملی از رگ‌های خونی و بافت‌های الیاف مانند متصل بهم را ببینید.

در میان این رگ‌های خونی، سلول‌های بیشماری در مغز استخوان قرار دارد و سلول‌های خون به وسیله این سلول‌ها تولید می‌شوند.

زمانی که سلول خونی در مغز استخوان بسر می‌برد، سلول، حقیقی و دارای هسته است. ولی قبل از آن که وارد جریان خون شود، هسته‌اش را از دست می‌دهد، در نتیجه سلول رسیده خون، دیگر سلول کاملی نخواهد بود و در حقیقت دیگر ساختمان زنده‌ای ندارد و بصورت ابزاری مکانیکی در می‌آید. گلبول قرمز خون، چون بالنی است که از پروتوپلاسم بوجود آمده باشد و به وسیله ماده رنگی هموگلوبین خون پر شده است که به آن رنگ قرمز می‌بخشد. عمل منحصر بفرد گلبول‌های قرمز: ترکیب با اکسیژن ریوی و مبادله آن با دی‌اکسیدکربن در جوار بافت‌ها می‌باشد.

تعداد و اندازه سلول‌های خون در یک موجود زنده بستگی دارد به نیاز آن به اکسیژن، کرم‌ها هیچ سلول خونی ندارند، دوزیستان خونسرد دارای تعدادی سلول بزرگ در خون خود هستند، حیواناتی که کوچک و خونگرمند و در نواحی کوهستانی زندگی می‌کنند، شماره سلول‌های خونی آن‌ها زیاد است. مغز استخوان بشر خود را با شرایط اکسیژنی موجود در محیط وفق می‌دهد. در ارتفاعات زیاد تعداد بیشتری سلول ساخته و در ارتفاعات پائین‌تر، تعداد کمتر، مردمی که در کوهستان‌ها و ارتفاعات زندگی می‌کنند، ممکن است حدوداً ۲ برابر مردمی که در ساحل دریا زیست می‌کنند، سلول خونی داشته باشند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.