تفسیر آزمایش اسپرم یا منی – چرا درخواست می‌شود و مقدارهای طبیعی و نرمال آن کدام‌ها هستند؟

0

نام آزمایش:

Semen Analysis

نام‌های دیگر آزمایش با نام‌های اختصاری:

Count، Spermogram، Seminal Fluid Analysis، Sperm Sperm Analysis، Seminal Fuid Culture

چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت بررسی سلامت سیستم تولید مثل در مردان، در صورت بروز مشکلات ناباروری، جهت بررسی وجود بیماری‌های عفونی در سیستم تناسلی و پایش بعد از انجام عمل وازکتومی

نمونه مورد نیاز: نمونه اسپرم

آمادگی قبل از انجام آزمایش: تمامی نمونه باید در ظرف دهان گشاد و استریل جمع‌آوری شود (به دستورالعمل انجام آزمایش که پرسنل آزمایشگاه در اختیارتان قرار می‌دهند به دقت عمل نمایید.

به علت اینکه عمر اسپرم‌ها در خارج از دمای بدن کوتاه می‌باشد در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می‌شود باید ظرف مدت حداکثر ۱۵ دقیقه به آزمایشگاه تحویل داده شود و در این مدت هم باید ظرف حاوی نمونه نزدیک بدن حمل شود تا دمای نمونه به شدت افت نکند. در زمان آزمایش حداقل ۲ روز و حداکثر ۴ روز باید از آخرین انزال گذشته باشد.

در این آزمایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مایع سمینال مورد بررسی قرار می‌گیرد که این بررسی‌ها به صورت ماکروسکپی و میکروسکپی می‌باشند. مایع سمینال سفید رنگ و غلیظ است که حاوی اسپرم و‌ترشحات غدد مختلف می‌باشد.

اسپرم‌ها سلول‌های تولید مثلی هستند که واجد سر و دم می‌باشند. هر اسپرم حاوی یک کپی از تمام کروموزوم‌های مرد می‌باشد که تمام ژن‌های مرد را همراه خود دارد. اسپرم‌ها متحرک هستند و زمانی که در بدن زن قرار می‌گیرند به وسیله همین قدرت تحرک، خود را به تخمک می‌رسانند و عمل لقاح را انجام می‌دهند.

مایع سمینال علاوه بر اسپرم حاوی آنزیم‌ها، مواد روان‌کننده، بافر‌ها و فروکتوز می‌باشد. در این آزمایش پارامتر‌های مختلفی از جمله ۱- حجم مایع ۲- قوام مایع ۳- غلظت اسپرم ۴- تعداد اسپرم ۵- تحرک اسپرم‌ها (که از تحرک مستقیم تا بی‌تحرک درجه‌بندی و درصد‌بندی می‌شوند) ۶- تعداد اسپرم‌های طبیعی و غیر طبیعی (از لحاظ ظاهر) ۷- PH ۸- وجود یا عدم وجود عفونت ۹- تعداد سلول‌های مختلف

به طور مثال گلبول سفید یا قرمز) بررسی می‌شوند. در افرادی که عمل وازکتومی را انجام داده‌اند معمولا پزشک چند بار با فواصل زمانی مختلف این آزمایش را در خواست می‌نماید. در برخی از آزمایشگاه‌ها تمام روند موجود برای بررسی مایع سمینال بصورت اتوماتیک انجام می‌شود. در صورتی که در مرحله میکروسکپی بررسی، باکتری

گزارش شود باید مایع سمینال برای انجام آزمایش‌های بیشتر کشت داده شود و نوع و حساسیت باکتری‌های موجود نیز گزارش شود. عواملی مانند قرار گرفتن در معرض تابش اشعه، مصرف بیش از اندازه دارو‌هایی خاص، عدم تعادل هورمونی و صدمات دستگاه تناسلی می‌توانند باعث اختلال در شکل ظاهری تعداد و تحرک اسپرم شوند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.