تفسیر آزمایش ESR و علت درخواست آن توسط پزشک چیست؟

0

نام آزمایش:

Erythrocyte Sedimentation Rate

نام‌های دیگر آزمایش با نام‌های اختصاری:

Sedimentation Rate، ESR، Westergren Sedimentation Rate

چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت تشخیص وجود عفونت، التهاب، تومور و تخریب بافت با اندام و برای ارزیابی پیشرفت بیماری یا تأثیر درمان، جهت بررسی فرد از نظر روماتوئید آرتریت و بیماری‌های رماتیسمی دیگر نیز در خواست می‌شود.

نوع نمونه: نمونه خون وریدی

آمادگی قبل از انجام آزمایش: آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

این آزمایش به وسیله بررسی رسوب گلبول‌های قرمز، درجه التهاب موجود در بدن را نشان می‌دهد. وجود پروتئین‌های خاصی به اسم پروتئین‌های فاز حاد وایمونوگلوبولین‌ها در خون که در شرایط التهاب افزایش می‌یابند باعث می‌شوند. تا گلبول‌های قرمز با سرعت بیشتری رسوب کنند. سرعت رسوب گلبول‌ها در بیماری‌های خود ایمنی نیز افزایش می‌یابد.

آزمایش ESR آزمایش ارزان، آسان، غیر اختصاصی و سریع است که کمک زیادی در تشخیص عفونت‌ها و التهاب به پزشک می‌نماید. به این علت این آزمایش را غیر اختصاصی می‌نامیم چون با افزایش بیشتر سرعت رسوب گلبول‌ها پزشک نمی‌تواند به طور دقیق تشخیص دهد که التهاب در کجای بدن واقع شده و دلیل اصلی آن چیست و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

به همین علت این آزمایش به تنهایی در خواست نمی‌شود. افرادی که تعداد گلبول‌های قرمزشان پایین‌تر از حد طبیعی می‌باشد نیز نتیجه آزمایش ESR در آن‌ها افزایش می‌یابد. تغییر شکل در گلبول‌های قرمز (گلبول‌های داسی شکل) نیز می‌تواند باعث کاهش ESR شود.

ESR و CRP دو آزمایشی هستند که می‌توانند در تشخیص عفونت و التهاب به پزشک کمک نمایند. در برابر CRP آزمایش ESR از سرعت تغییرات کمتری برخوردار است. اما خیلی از فاکتور‌هایی که روی ESR تأثیر می‌گذارند روی CRP بی‌تأثیر هستند. دارو‌ها نیز می‌توانند تأثیرات افزایشی یا کاهشی روی این آزمایش داشته باشند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.