سرعت رشد موها چقدر است؟

0

در مردانی که کمی طاس می‌شوند، رشد موها دارای سرعت کافی نیست. ولی موهای سر یک پسربچه، خیلی سریع رشد می‌کند.

میزان رشد موها را ۱۲ میلیمتر در ماه، تخمین زده‌اند. موها هرروز به یک اندازه رشد نمی‌کند، اما بنظر می‌رسد که ریتم خاصی را دنبال می‌کنند.

هنگام شب، رشد موها کاهش می‌یابد ولی وقتی روز فرامی‌رسد سرعت آن زیاد می‌شود. بین ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح رشد موها، بیشترین سرعت خود رادار است و بعدازآن بتدریج کاهش‌یافته و دوباره در ساعت ۴ الی ۶ بعدازظهر، سرعت آن دوباره افزایش‌یافته و دوباره کاهش می‌یابد. ولی این اختلاف در سرعت ارشد، آن‌قدر ناچیز است که تشخیص آن برای شما ممکن نیست. پس توقع نداشته باشید که اگر ساعت ۱۰ صبح جلو آینه بایستید، بتوانید رشد موهای خود را ببینید، چنانچه موهای بدن به‌صورت یکپارچه درآمده و بشکل یک طناب بشوند، آنگاه می‌توانید ایده‌ای در مورد چگونگی اندازه و مقدار موهای بدن، بدست آورید.

این طناب مو، در هر دقیقه ۳ سانتیمتر رشد می‌کند و در آخر سال ابتدای آن ۵۹ کیلومتر آنطرفتر خواهد بود! همه مردم به یک اندازه مو ندارند، افراد مو بور در مقایسه با افرادی که موهای تیره دارند، دارای موهای بیشتر و نرمتری می‌باشند. افراد مو قرمز، کمترین و زبرترین موها رادارند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.