سکته‌های مغزی ایسکمیک چه هستند و چطور تشخیص داده می‌شوند؟

0

سکته‌های مغزی ایسکمیک Stroke‌های مغزی ایسکمیک به ۳ گروه زیر تقسیم می‌گردند:

۱- آتروترومبوتیک

۲- آمبولیک

٣- لاکونار: سکته مغزی لاکونار. انسداد در عروق ریز (قطر کمتر از ۲۰۰mm) به دلیل لیپوهیالینوز موجب سکته مغزی لاکونار می‌شود. ابعاد عروق درگیر حداکثر ۱/۵ سانتی متر می‌باشد.

ریسک فاکتور هیپرتانسیون و دیابت مهمترین عوامل زمینه ساز هستند.

تظاهرات بالینی

١- همی پارزی خالص (بدون علائم حسی)

۲- اختلال همی سنسوری خالص (بدون علائم حرکتی)

۳- آتاکسی و همی پارزی

۴- دیس آرتری و کندی حرکات

یافته‌های تصویربرداری:

چون عروق کوچک مبتلا هستند، آنژیوگرافی معمولا طبیعی می‌باشد و به کار برده نمی‌شود. آنالیز CSF نیز طبیعی است.

CT-Scan یا MRI هم چیزی نشان نمی‌دهند ولی باید جهت Rule out انفارکتوس مغزی انجام شود.

سکته مغزی آتروترومبوتیک

پاتوژنز: به علت گرفتاری عروق اصلی و بزرگ داخل یا خارج جمجمه‌ای با روند آترواسکلروز ایجاد می‌شود.

شرح حال

۱- در Stroke آتروترومبوتیک، ایجاد علائم نسبت به سکته آمبولیک، تدریجی‌تر است.

۲- علائم در حین خواب رخ می‌دهند.

سکته مغزی آمبولیک

پاتوژنز منشاء اولیه آمبولی در قلب می‌باشد؛ گاه منشاء آن قوس آئورت یا دیسکسیون عروق گردن است.

تظاهرات بالینی: چون انسداد عروق به صورت ناگهانی رخ می‌دهد، علائم بالینی به صورت ناگهانی و کامل شروع می‌گردند. سایر علائم کاراکتریستیک عبارتند از

۱- اکثرا عروق و انشعابات اصلی مبتلا هستند.

۲- موجب همی پلژی، آفازی و اختلال بینایی به شکل همونیموس آنوپی می‌گردند.

علل دیگر سکته‌های مغزی ایسکمیک

۱- واسکولیت‌ها ۲- بیماری‌های خونی مثل پلی سیتمی، ترومبوسیتوز و لنفوم ۳- آمبولی پارادوکس

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.