سکته در هر یک از رگ‌های مغز چه نوع سکته مغزی ایجاد می‌کند و چه علائمی دارد؟

0

انفارکتوس در شریان مغزی قدامی (ACA):

دو علامت اصلی و کاراکتریستیک درگیری ACA، ضعف حرکتی (پارزی) و بی‌اختیاری اسفنکتری می‌باشد.

۱- ضعف حرکتی (پارزی) عمدتا در اندام تحتانی و به میزان کمتر در اندام فوقانی می‌باشد؛ در بیشتر موارد صورت درگیر نمی‌باشد.

٢- بی‌اختیاری ادراری و مدفوعی از علائم کاراکتریستیک انفارکتوس ACA بوده و معمولا موقتی می‌باشند.

انفارکتوس در شریان مغزی میانی (MCA):

سه تظاهراصلی درگیری MCA عبارتند از: ضعف حرکتی، اختلال کلامی (آفازی)، اختلال میدان بینایی (همی آنوپی)

۱- ضعف حرکتی (پارزی) غالبا در اندام فوقانی و به میزان کمتر در اندام تحتانی می‌باشد.

۲- اختلال کلامی (آفازی) در درگیری نیمکره غالب مشاهده می‌گردد.

الف) درگیری تنه MCA موجب آفازی گلوبال می‌شود.

ب) درگیری شاخه فوقانی MCA سبب آفازی بروکا می‌گردد.

ج) گرفتاری شاخه تحتانی MCA موجب آفازی ورنیکه می‌شود.

٣- همونیموس همی آنوپی به علت درگیی Optic radiation رخ می‌دهد.

در انفارکتوس ACA و MCA، اختلالات حس سطحی (درد، حرارت، لمس و فشار با توزیع مشابه اختلالات حرکتی مشاهده می‌گردد.

در انفارکتوس MCA علاوه بر حس سطحی، درگیری حس کورتیکال و حس عمقی نیز رخ می‌دهد که به صورت Pseudoatetosis می‌باشد.

انفارکتوس در شریان مغزی خلفی (PCA

١- همونیموس همی آنوپی شایعترین تظاهرانفارکتوس PCA است.

۲- اختلال حسی، اشکال در خواندن (Alexia) و کنفوزیون

انفارکتوس در شریان ورتبروبازیلار

انفارکتوس ورتبروبازیلار به علت درگیری Brain Stem موجب علائم زیر می‌شود:

۱- کاهش سطح هوشیاری و کوما

۲- افتالموپلژی

۳- ضعف حرکتی: ضعف عضلانی در این بیماران ممکن است به صورت کوادری پارزی (ضعف هر ۴ اندام) و همی پارزی (ضعف نیمه بدن) باشد. گرفتاری همزمان اندام‌ها و اعصاب کرانیال معمولا به شکل فلج متقاطع (Crossed praesis) است یعنی درگیری اعصاب کرانیال یک طرف و درگیری اندام‌های سمت مقابل

۴- سرگیجه، تهوع و استفراغ تظاهرات درگیری مخچه می‌باشند.

۵- اختلالات کلامی به شکل دس آرتری یا دیس فونی ۶- اختلال تعادل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.