سیارک چیست؟

0

کشف بعضی چیزها در آسمان، اغلب شبیه حل یک معماست! سیارک‌ها نیز از همین طریق کشف شدند. دو نفر بنام تینیوس و بد که فاصله زیادی با هم داشتند، در دو زمان مختلف، این موضوع را مطرح کردند که باید سیاره‌ای بین مریخ و مشتری وجود داشته باشد. بنابراین چندین ستاره شناس مطالعات خود را برای یافتن این سیاره، آغاز کردند. در سال ۱۸۰۱ سیاره‌ای را در آنجا بافتند که کرس نامیده شد. اما سیاره‌ای بسیار کوچک بود با قطر ۴۸۰ مایل بنابراین چنین پنداشتند که این سیاره می‌تواند یکی از گروه سیارات کوچک باشد و تحقیقات ادامه یافت. در آن موقع سه سیاره کوچک کشف شد که درخشان‌ترین آن‌ها فقط نصف کرس بود. اخترشناسان معتقد بودند که سیاره‌ای بزرگ باید منفجر و متلاشی شده باشد و این چهار قسمت کوچک به وجود آیند. اما بعد از ۱۵ سال تحقیق، یک ستاره شناس سیاره کوچک دیگری یافت و این مقدمه‌ای برای جستجو و تحقیقات بود.

در سال ۱۸۹۰، تعداد ۳۰۰ سیاره کوچک کشف شد و بین سال‌ها ۱۸۹۰ و ۱۹۲۷ نیز ۲۰۰۰ سیاره کوچک کشف گردید. همه این سیارات کوچک در فضای بین مریخ و مشتری به دور خورشید می‌گردند و سیارک نامیده شدند.

برای تصور کوچکی آن‌ها لازم است بدانیم ۱۹۵ تای آن‌ها قطری بیش از ۶۱ مایل دارند، تعداد ۵۰۲ تای آن‌ها قطری بین ۲۵ و ۶۱ مایل، نیز ۱۹۳ تای آن‌ها قطری بین ۱۰ و ۲۵ مایل و ۲۲ تای آن‌ها قطری کمتر از ۱۰ مایل دارند. اگر توده عظیمی از سیارک‌ها با هم جمع شوند، تنها حجمی به اندازه  زمین را شامل می‌شوند. بنابراین اجتماع تمام آن‌ها، تنها حجمی به اندازه یک سیاره را به وجود می‌آورد.

یکی از نظریه‌ها، نحوه شکل‌گیری سیارک‌ها را چنین توضیح می‌دهد که یکی از اقمار سیاره مشتری متلاشی شده و این قطعات کوچک را به وجود آورده است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.