علائم قطع نخاع یا آسیب به نخاع کدام‌ها هستند؟

0

علائم و نشانه‌های ضایعات نخاعی

Hallmark بیماری‌های نخاع وجود یک سطح مشخص افقی روی بدن می‌باشد که در مناطق زیرآن عملکرد حسی، حرکتی و اتونوم از بین رفته است.

اختلال حرکتی برحسب محل درگیری توراسیک یا سرویکال ممکن است به شکل پاراپارزی یا کوآدری پارزی تظاهر پیدا کند که معمولا با هیپررفلکسی، بابنسکی و از بین رفتن رفلکس پوستی – شکمی و اختلال اسفنکتری از نوع اسپاستیک همراه می‌باشد.

نخاع گردنی (سرویکال)

۱- ضایعات گسترده نزدیک به محل اتصال نخاع و بصل النخاع به دلیل درگیری مراکز کنترل قلب و تنفس در بصل النخاع، غالبا گشنده هستند.

۲- ضایعات بخش فوقانی نخاع گردنی موجب کوادری پلژی اسپاستیک و ضعف دیافراگم می‌شوند. در این حالت تنفس فقط به کمک عضلات فرعی تنفسی امکانپذیر است.

۳- در ضایعات قسمت تحتانی سرویکال، در اندام فوقانی، فلج شل و در اندام تحتانی، فلج اسپاستیک مشاهده می‌گردد.

۴- سندرم هورنر (میوز، پتوز و کاهش تعریق صورت و اختلالات اسفنکتری نیز ممکن است با ضایعات نخاع گردنی وجود داشته باشند.

نخاع توراسیک

۱- ضایعات نخاع توراسیک معمولا با ضعف اندام‌های تحتانی به صورت پاراپارزی با پاراپلژی تظاهر می‌یابند.

۲- اختلال حسی و اختلال عملکرد مثانه و روده نیز معمولا وجود دارند.

۳- در ضایعات نخاع توراسیک جهت تعیین سطح حسی از دو درماتوم مهم حسی زیر استفاده می‌شود:

الف) در سطح نیپل (درماتوم ۱۴)

ب) در سطح ناف (درماتوم T10)

نخاع لومبار (کمری)

۱- ضایعات نخاع در سطح L2 تا L4 موجب اختلالات زیر می‌گردند:

الف) فلج فلکسیون و اداکسیون ران

ب) ضعف اکستانسیون زانو

ج) از بین رفتن رفلکس زانو

۲- ضایعات نخاع در سطح L5 تا S1 موجب اختلالات زیر می‌گردند:

الف) فلج حرکات پا

ب) فلج Ankle flexion زانو

ج) فلج اکستانسیون ران

د) از بین رفتن رفلکس آشیل

نخاع ساکرال و کونوس مدولاریس:

انتهای مخروطی نخاع، کونوس نام دارد و سندرم کونوس موجب اختلالات زیر می‌شود:

۱- اختلال عملکرد مثانه و روده (احتباس ادرار و بی‌اختیاری همراه با شل شدن تون اسفنکتر مقعد)

۲- اختلال حس اطراف مقعد (Saddle anesthesia)

٣- ناتوانی جنسی توجه: در اختلالات این ناحیه، قدرت عضلانی تقریبا حفظ شده است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.