عمل گلبول‌های سفید خون چیست؟

0

ماده ضروری حیات «خون» چیز ساده‌ای نیست و دارای مواد مختلف و بسیاری است که هر یک اهمیت و کار ویژه خود را دارا می‌باشند.

هر چند گلبول‌های قرمز به تعداد زیاد در خون وجود دارند و باعث قرمز بودن خون می‌باشند، ولی گلبول‌های سفید نیز موقعیت خاص خود را دارند. گلبول‌های سفید را لکوسیت نیز می‌گویند.

بیشترین تعداد لکوسیت‌ها را گرانولوسیت‌ها تشکیل می‌دهند. این سلول‌ها قادرند از خون خارج شوند و به نقطه‌ای که حاوی زخم و یا چرک است، بروند و یا دوباره به خون بازگردند. برخی از این سلول‌ها را نیز نوتروفیل می‌گویند. باکتری‌هارا به درون خود کشیده و آن‌ها را از بین می‌برند. آن‌ها همچنین موادی که باعث هضم بافت‌های مرده شده و تشکیل چرک می‌دهند از بین می‌روند.

لنفوسیت‌ها نوع دیگری از سلول‌های سفید خون است. تعداد لنفوسیت‌ها همواره در مکان‌هایی که بیش از یک مدت کوتاه عفونت وجود داشته باشد، افزایش می‌یابد. این نیز یک بخش از بدن است که در برابر وجود عفونت‌ها از بدن دفاع می‌کند و از این لحاظ کارشان بسیار پراهمیت می‌باشد.

از سایر گلبول‌های سفید می‌توان مونوسیت‌ها را نام برد. این سلول‌ها بهم و با سایر سلول‌های بافت می‌توانند مواد مرده را برداشته و نیز می‌توانند موادی نظیر چرک را احاطه کرده و از تماس آن با سلول‌های سالم بافت جلوگیری کنند.

از سایر گلبول‌های سفید می‌توان مونوسیت‌ها را نام برد. این سلول‌ها با هم و با سایر سلول‌های بافت می‌توانند مواد مرده را برداشته و نیز می‌توانند موادی نظیر چرک را احاطه کرده و از تماس آن با سلول‌های سالم بافت جلوگیری کنند.

ضمناً اگر چه گلبول‌های سفید برای بدن ضروری هستند ولی فزونی بیش از حد آن‌ها نیز علامت خوبی نیست. «Leukemia» یا سرطان خون: نوعی بیماری است که در آن گلبول‌های سفید به تعداد زیاد تولید شده بدون آن که به حد بلوغ و فعالیت کامل خود برسند.

پس خون مانند یک فرمول شیمیایی است که در آن باید مواد به مقدار صحیح وجود داشت باشد. گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، پروتئین‌ها، کربوهیدارت‌ها، چربی‌ها و غیره.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.