فیل دریایی چه موجودی است و چگونه زندگی می‌کند؟

0

ممکن است فیل دریایی، نوع چهارم «pinnaped» محسوب شود، اما در واقع این حیوان یک مهره‌دار بزرگ دریایی است.

دو گونه فیل دریایی وجود دارد. یک نوع آن فیل دریایی جنوب است و در آب‌های قطب جنوب زندگی می‌کنند، و گونه دیگر فیل‌های دریایی شمال هستند که در سواحل کالیفرنیا می‌باشند و در «گوآدالوپ» و دیگر جزایر، پرورش داده می‌شوند.

هر دو گونه بسیار شبیه به هم بوده و جثه آن‌ها به یک اندازه رشد می‌کند. حیوان نر بالغ ممکن است ۶ متر طول و بیشتر از ۳۰۰۰ کیلوگرم وزن داشته باشد. نوع ماده آن خیلی کوچکتر است و معمولاً طول آن بیش از ۲ یا ۳ متر نمی‌باشد. یک نوزاد ۴۰ تا ۴۵ کیلوگرمی حدود ۵۰ هفته بعد از فصل جفت‌گیری متولد می‌شود.

فیل دریای نر دارای خرطومی آویزان و بلند است، هنگامی که خطری جانور را تهدید کند، خرطوم خود را باد کرده و می‌خروشد.

چون این جانوران بخاطر چربی و پوستشان شکار می‌شوند، نسل این جانور رو به انقراض است، اما دولت مکزیک برای حفظ جمعیت این حیوانات، قوانینی وضع کرده است. بنابراین نسل این حیوانات رو به افزایش است.

هم اکنون در مکان‌های پرورش این حیوان به تعداد ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ از این حیوانات عظیم الجثه دیده می‌شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.