معنای«A.M» و «.P.M» هنگام اعلام زمان چیست؟ مخفف چه کلماتی هستند؟

0

هر کس از اصطلاحات «.A.M» و «.P.M» برای نشان دادن قبل و بعد از ظهر استفاده می‌کند. ولی آیا واقعا می‌دانید که معنای آن‌ها چیست و چگونه بوجود آمدند.

همانطور که می‌دانید با گردش زمین چنین بنظر می‌رسد که خورشید و ستارگان در سرتاسر آسمان در حرکتند. البته روشنی روز با طلوع خورشید در شرق، آغاز و با غروب آن در غرب بپایان می‌رسد. هنگامی که خورشید در بالای آسمان بین دو قسمت شرق و غرب قرار می‌گیرد، روز به نیمه خود رسیده است. بنابراین با توجه به محل قرارگیری خورشید در آسمان، بشر اولیه می‌توانست زمان را بگوید، در شب برای این کار از حرکت ستارگان استفاده می‌شد.

مسئله مهم در تعیین زمان، دانستن زمان دقیق ظهر می‌باشد، برای هر یک از ما، ظهر زمانی است که خورشید مستقیماً بالای سرما قرار دارد. تصور کنید خط فرضی، یک نصف النهار، در سرتاسر آسمان از شمال منطقه شما بطرف جنوب آن رسم شده است. زمانیکه خورشید در نصف النهار شما قرار دارد ظهر می‌باشد. در حالیکه هنوز خورشید در شرق این نصف النهار قرار دارد صبح بوده و بعد از عبور خورشید از این نصف النهار بعد از ظهر است. کلمه لاتین نیمروز «meridies»‌ می‌باشد که لغت «meridian» به معنای نصف النهار از آن گرفته شده. بنابراین «A.M» مخفف «ante meridiem» بمعنای قبل از نیمروز، و «.P.M» مخفف «pot meridiem» به معنای بعد از نیمروز می‌باشد.

هریک از مناطق زمانی در حدود ۱۵ درجه طول جغرافیایی، یعنی فاصله ایکه خورشید یکساعت در آسمان حرکت می‌کند،‌ می‌باشند. کسانی که در یک منطقه زمانی زندگی می‌کنند، ظهر را در یک زمان مشاهده می‌کنند. بدین ترتیب با حرکت به طرف منطقه زمانی دیگر زمان باندازه یک ساعت تغییر می‌کند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.