مفاصل ما چگونه کار می‌کنند؟

0

اگر اندام ما فاقد مفاصل بود، زندگی به شکل کنونی برای ما غیرممکن بود. همیشه باید روی زمین دراز می‌کشیدیم، بدون آن که بتوانیم سر را حرکت دهیم، راه برویم، دست خود را بلند کنیم و حتی یک انگشتمان را تکان دهیم! بدلیل وجود مفاصل است که قادر به حرکتیم.

هر جا دو استخوان بر روی هم بلغزند، مفصل در آنجا وجود دارد. مفصل اجازه می‌دهد تا استخوان‌ها به نرمی و آهستگی لغزنده و حرکت کنند و ضمناً کمترین اصطکاک را داشته باشند. در انتهای هر استخوان، غضروف وجود دارد. بنابراین آن‌ها به یکدیگر سائیده نمی‌شوند. به علاوه ماده سفید رنگی که به غلظت سفیده تخم‌مرغ است نیز توسط مفصل ترشح می‌شود. این مایع را سینوویال می‌نامند و مانند روغن ماشین عمل کرده و مانع اصطکاک می‌شود. زمانی که مفصل در حال استراحت است، تولید این ایع کاهش یافته و مفصل صدای خاصی تولید می‌کند. در بدن انسان ۴ نوع مفصل وجود دارد، یک نوع آن از نوع توپی و حفره‌ای است مانند مفصل شانه‌ها، این مفصل بیشترین میدان حرکت را نسبت به سایر مفاصل بدن، دارا است. بدین جهت است که می‌توانید بازوی خود را در هر جهتی از فضا به حرکت در آورید. مفصل لگن خاصره، بزرگ‌ترین مفصل از این نوع می‌باشد اما به این دلیل که در محل خود محکم شده است، دامنه حرکتی کمتری دارد. دومین نوع مفصل: مفصل بیضی است. در چنین مفصلی یک سطح تخم‌مرغی شکل در درون محفظه بیضی شکل قرار می‌گیرد که مفصل مچ نمونه‌ای از این نوع است و ما را قادر می‌سازد بجای حرکت دایره‌وار، حرکتی بیضی شکل را انجام دهیم. نوع متفاوتی از این مفصل؛ مفصل زینی می‌باشد که بوسیله آن استخوان‌ها تنها در دو جهت قادر به حرکت هستند، مانند سوارکاری که بر روی زین نشسته باشد. ما از این نوع مفصل در ستون فقرات نیز داریم که فقط می‌تواند در دو جهت به جلو و عقب و از طرفی به طرف دیگر.

سومین نوع مفصل لولادار نیمه‌چرخشی است. استخوان حاوی این مفصل می‌تواند در یک سطح به جلو و عقب برود. استخوان‌های انگشتان ما دارای مفاصل لولایی هستند.

آخرین نوع مفصل: از نوع گردنده می‌باشد. این مفصل استخوان را قادر می سازد تا مثل یک در قوطی بازکن عمل کند. در زیر جمجمه مفصل گردنده قرار دارد، بنابراین می‌توانیم سر خود را بچرخانیم و نظیر آن در آرنج نیز قرار دارد که ما را قادر می‌سازد به عنوان مثال کلید را در قفل بچرخانیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.