منشا گیاهان چیست و از چه زمانی روی زمین ظاهر شده‌اند؟

0

آیا تا به حال زمین فاقد گیاه بوده است؟ مطابق نظریه‌های دانشمندان، پاسخ این سوال مثبت است. صدها میلیون سال قبل، ذرات ریز پروتوپلاسم بر روی زمین پدیدار شد. پروتوپلاسم سلول زنده‌ای است که در گیاهان و جانوران وجود دارد و به عقیده دانشمندان، این ماده منشأ پیدایش حیات است. ذرات پروتوپلاسی که به گاه مبدل شدند، ابتدا دیوارهای ضخیم پیدا کرده و بعد در یک جا ثابت ماندند، سپس رنگدانه سبز که کلروفیل نامیده می‌شود، در آن‌ها به وجود آمد که این گیاهان قادر بودند غذای خود را از مواد موجود در آب، هوا و خاک بسازند.

این ها اولین گیاهان سبز بوده‌اند که فقط یک سلول داشتند ولی بعدها دارای سلول‌های زیادی شدند. از آنجائی که آن‌ها فاقد هیچگونه اندام حفاظتی در برابر خشکی بودند، بنابراین باید که در آب می ماندند. امروزه هنوز نسل این گیاهان با اندکی تغییر مانده است و جلبک نامیده می‌شود. علف‌های دریایی نمونه هایی از این گیاهان می‌باشند.

گروه دیگری از گیاهان، غذای خود را بدون کلروفیل به دست آوردند، که گیاهان قارچی نامیده می‌شوند و شامل باکتری ها، کپک ها، مخمرها و قارچ‌ها می‌باشند. بیشتر گیاهان امروزی: تکامل یافته جلبک‌های هستند. تعداد مشخصی از آن‌ها از آب بیرون آمدند و دارای ریشه‌هایی شدند که مانند چنگک در خاک فرو می رفت و نیز برگ‌های کوچکی در روی سطح خارجی آن‌ها به وجود آمد که آن‌ها را در مقابل خشکی محافظت می‌کرد. این گیاهان خزه‌ها و سرخس‌ها بودند.

همه گیاهان اولیه به‌وسیله تقسیم ساده سلولی «مانند تولید مثل باکتری ها و مخمرها»، یا به‌وسیله هاگ تولید مثل کردند. هاگ‌ها سلول‌های کوچک غبار ماندند که شبیه دانه می‌باشند، اما مانند دانه اندوخته غذایی نداشته و پس از مدتی این گیاهان تولید گل می‌کنند که این گل‌ها، دانه‌های واقعی را به وجود می‌آورند. پس از آن گیاهان به دو دسته تقسیم شدند. دو نوع مختلف گیاهان باز دانه که دارای دانه‌های آشکار بوده و گیاهان نهاندانه که دانه‌هایشان آشکار نیست. هر کدام از این دسته ها بعدها به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند. از این طریق نشانه‌های گیاهانی را که امروزه بر روی زمین وجود دارند، یافته ایم که منشا آن‌ها به ذرات پروتوپلاسمی که در زمان‌های پیشین پدیدار شدند، باز می‌گردد. این نظریه اساس نظریه علم گیاه شناسی امروزی است

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.