ناوگان نیروی دریایی چگونه به وجود آمد؟

0

آیا می‌دانید در ابتدا ناوگان نیروی دریایی یک کشور، به معنی تمام کشتی‌های آن اعم از، جنگی، فله بر و یا ماهیگیری بود؟ اما امروزه کلمه ناوگان نیروی دریایی به معنای کشتی‌های جنگی یک کشور و آن‌هایی که در جنگ شرکت می‌کنند، می‌باشد.

اولین نامه تنها زمانی به وجود آمده‌اند که مردان مسلح یک قبیله یا یک شهر، به وسیله کشتی‌های بزرگ به منظور جنگ با دشمنان خود و با حمله به خاک آنان از طریق دریا، به دریا می‌رفتند. کشتی‌های مورد استفاده: کشتی‌های معمولی و تجاری بودند، بعدها کُشتی هایی برای مقاصد جنگی به صورت خاص طراحی شدند.

در زمان رومیان و یونانیان باستان، اولین کشتی‌های طویل به منظور سرعت داشتن در جنگ، به جای انواع گرد برای حمل کالاها، ساخته شدند. زمانی که ایرانیان در سال ۴۸۳ قبل از میلاد، اهالی آتن را تهدید به حمله کردند، یونانیان ناوگان نیروی دریایی خویش را از ۵۰ کشتی به یکصد کشتی افزایش داده و در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد، به این ناوگان ۳۰۰ و بعدها تا ۳۶۰ کشتی افزوده شد که یک ناوگان کامل نیروی دریایی را به وجود آورد. در زمان صلح این کشتی‌ها در محل‌های تعمیر کشتی؛ زیره پوششی در آشیانه‌های مخصوص نگهداری می‌شدند.

قدیمی‌ترین کشتی های جنگی، کشتی‌های جنگی یونان و روم قدیم «galley» می‌باشد که دارای پاروهای بسیار بودند، و هر کشتی به تعداد زیادی پاروزن نیاز داشت. در این نوع کشتی‌ها از پارویی برای حمله به سایر کشتی‌ها و یا به عنوان وسیله ای برای سوار شدن به کشتی‌های دشمن استفاده می‌شدند.

ناوگان‌های نیروی دریایی یونان و روم قدیم از نظر تشکیلات، تشابهات زیادی با ناوگان‌های امروزی داشت، یونانیان دارای یک ناخدا، یک سکان بر، تعدادی کارمند جزئی، ملوانان و پاروزن‌ها و سربازان یا افرادی که جنگ می‌کردند، بودند. رومیان همیشه دسته‌ای سرباز به نام «Classici» داشتند که مخصوصاً برای خدمت در ناوگان، گماشته شده بودند، بدیهی است امروزه یک ناوگان نیروی دریایی یک سازمان بسیار پیچیده یا تعداد زیادی از روی کشتی‌ها و واحدهایی برای نگهداری آن‌ها می‌باشد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.