نخستین بار چه کسی سرعت نور را تخمین زد؟

0

ما می‌توانیم بطور دقیق، نور را اندازه بگیریم، در صورتیکه نمی‌توانیم بتفصیل آن را شرح دهیم. اما در مورد سرعت نور نظریه کاملی داریم. ازآنجائیکه سال نوری، مسافتی است که نور در یک سال می پیماید، کشف واقعی بسته اندازه گیری سرعت نور می‌باشد.

سرعت نور توسط یک اخترشناس دانمارکی بنام «اولاوس روبر» در سال ۱۶۷۶ محاسبه شد. او متوجه شد، همچنانکه زمین در مدار خویش در خلاف جهت خورشید که بوسیله این سیاره اشغال شده بود، حرکت می کرد، گرفتگی ماه یکی از اقمار سیاره مشتری ادامه داشت. سپس، هنگامی‌که زمین به‌جای سابق خود باز می گشت، گرفتگی ماه نیز دوباره طبق جدول پیش می رفت. این اختلاف در زمان، تقریبا ۱۷ دقیقه اضافه می‌شود و برابر مدت زمانی است که لازمست تا نور قطر مدار زمین را بپیماید. این فاصله تقریبا نزدیک به ۱۸۶ میلیون مایل اندازه گرفته شد. ازآنجائیکه هزار ثانیه طول می‌کشد تا نور، این مسافت را بپیماید، پس بدین معنی است که سرعت نور ۱۸۶ میلیون مایل در ثانیه است.

پروفسور مایکلسون، سالها وقت خود را صرف تعین دقیق سرعت نور کرد. او با روش دیگری نشان داد که سرعت نور ۱۸۶، ۲۸۴ مایل در ثانیه است، که کاملاً دقیق می‌باشد. اگر این سرعت را در تعداد ثانیه های یک سال، ضرب کنیم، سرعت نور را در یک سال که برابر با ۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مایل است، به دست می‌آوریم که برابر سال نوری است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.