نقش و عملکرد کلیه‌ها در بدن چیست؟

0

کلیه‌ها: سطوح ثابت، جامد و لوبیایی شکل، یکی از مهم‌ترین ارگان‌های بدن ما هستند. این اعضا در حدود cm10 طول داشته و در طرفین ستون فقرات، نزدیک کمر واقع شده‌اند.

کلیه‌ها: مواد زائد را از بدن دفع و نیز به جهت این که مواد مورد نیاز بدن را مجدداً بازگردانده و میزان آب و سایر مواد موجود در خون را کنترل و تنظیم می‌کنند، در سطح خارجی هر کلیه مویرگ‌های خونی به شکل کلاف‌های توپی شکل بسیار کوچک درآمده‌اند که به وسیله غشایی ظریف دربرگرفته شده ست. در هر کلیه در حدود ۱۵۰۰۰۰۰ عدد از این کلاف‌های توپی شکل وجود دارد که به آن گلومرول می‌گویند. میزان خونی که در هر دقیقه از میان کلیه‌ها می‌گذرد از هیچ اندام دیگری عبور نمی‌کند! گلومرول اجازه می‌دهد تا مایع خون همواره با برخی از مواد غیرمحلول موجود در آن از طریق غشاء عبور کند

مایعی که از غشاء گلومرولی عبور می‌کند ادرار نامیده می‌شود. این ماده در زمان عبور خون از طریق دیواره فنجانی شکلی که هر گلومرول را احاطه کرده ایجاد می‌شود و وارد یک لوله ظریف بنام توبول می‌گردد.

زمانی که ادرار در میان توبول‌ها جاری است، سلول‌های موجود در مسیر، فعالانه موادی را میان خون و ادرار مبادله می‌کنند. موادی که مورد نیاز بدن باشد به خون برگشت داده می‌شود و در نتیجه قند مورد نیاز بدن، دفع نمی‌گردد.

بیشتر آب توبول‌ها نیز به خون برمی‌گردد، در نتیجه کلیه‌ها وظیفه حفظ و نگهداری آب بدن را نیز به عهده دارند. اگر شخصی در حال تعریق باشد و یا آب کافی نیاشامد، کلیه‌ها آب بیشتری را به خون باز می‌گردانند، بنابراین از حجم ادرار کاسته می‌شود. توبول‌های کلیه به تنظیم اسید خون نیز کمک می‌کنند.

تمامی توبول‌های کوچک در بخش مرکزی کلیه قرار گرفته و به سمت کیسه‌ای باز می‌شوندکه به آن لگنچه کلیوی می‌گویند. هر لگنچه کلیوی به لوله‌ای به نام میزنای متصل است که ادرار را به مثانه هدایت می‌کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.