ویروس‌ها چه اندازه‌ای دارند؟

0

ویروس کوچک‌ترین موجودی است که تولید بیماری می‌کند و آن را نمی‌توان با میکروسکوپ‌های معمولی مشاهده کرد. ولی این بدان معنی نیست که علم قادر به بررسی و مطالعه ویروس نبوده است. امروز میکروسکوپ‌های بسیار قوی وجود دارندکه این موجودات بسیار ریز را قابل‌رؤیت می‌کنند! و علم به کمک میکروسکوپ الکترونی، می‌تواند اطلاعات زیادی را در مورد اندازه و شکل انواع مختلف ویروس‌ها بدست آورد.

در میکروسکوپ الکترونی به‌جای پرتوهای نور، از پرتوهای الکترون‌ها استفاده می‌شود. بدین‌صورت که الکترون‌ها از نمونه مورد مشاهده گذشته و با صفحه عکاسی برخورد می‌کنند و بدین ترتیب تصویری از آن بدست می‌آید و بدینوسیله یک شئی را در حدود ۱۰۰۰۰۰ مرتبه بزرگ‌تر می‌سازد. با بکار گیری این نوع میکروسکوپ مشاهده‌شده که ویروس‌ها از ۳۰۰ میلی میکرون تا ۱۰ میلی میکرون متغییر است. میلی میکرون برابر ۰.۰۰۱ میکرون می‌باشد.

کسی دقیقا نمی‌داند ویروس‌ها چیستند، برخی دانشمندان عقیده دارند که آن‌ها خویشاوندی نزدیکی با باکتری‌ها دارند. گروهی معتقدند که آن‌ها مانند ژن‌ها عناصری بسیار کوچکند. برخی دیگر نیز عقیده دارند که ویروس‌ها حد واسط موجودات زنده و غیرزنده می‌باشند. تا آنجا که می‌دانیم ویروس‌ها فقط در داخل بافت زنده می‌توانند رشد و تکثیر یابند و این بدان معناست که کشت دادن آن‌ها در

خارج از بافت زنده غیرممکن است و کار مطالعه و تحقیق بر روی آن‌ها مشکل می‌باشد و بدین سبب ویروس‌ها را بر اساس توانایی آن‌ها در آلوده نمودن سلول‌های زنده و واکنش‌هایی که در بدن انسان و حیوانات ایجاد می‌کنند، طبقه‌بندی کرده‌اند.

آیا ویروس سم یا توکسین تولید می‌کند؟ امروز باور بر این است که آن‌ها توکسین هایی تولید می‌کنند، اما ویروس و توکسین آن از هم قابل‌تفکیک نیستند و هنوز هم نمی‌دانیم چگونه این توکسین ها تولید بیماری می‌کنند؟

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.