پارامسی چه جانداری است و کجا یافت می‌شود؟

0

اگر یک قطره از آب دریاچه را در زیر میکروسکوپ نگاه کنید، کوچکترین موجودی که ممکن است ببینید، موجودی دراز است که لیز بوده و شکل دمپایی است، که در یک انتها گرد و در انتهای دیگر تقریباً کشیده می‌باشد. شاید قابل باور نباشد، اما این موجود بسیار کوچک جزو گروه حیوانات طبقه بندی شده است. دلیل این امر آنست که این موجود، مانند سایر حیوانات، غذای خود را از سایر گیاهان و موجودات بدست می‌آورد.

«گیاهان غذای خود را خودشان می‌سازند» و نیز برای یافتن غذا مجبور به حرکت است، «گیاهان در یک محل ثابت باقی می‌مانند».‌

این موجود پارامسی می‌باشد. بدن این حیوان با رشته‌های نازک و مو مانند، کاملا پوشیده شده، که آن‌ها را مژک می‌گویند. مژک‌ها حرکات موزونی داشته و مانند هزاران پاروی کوچک بدن پارامسی را بطرف جلو و عقب در مسیر دایره‌ای حرکت می‌دهند.

پارامسی‌ها در آب‌های شیرین زندگی می‌کنند، از باکتری‌ها، مخمرها و پروتوزوآها «حیوانات کوچکی شبیه میکروب»، تغذیه می‌کنند. بنظر می‌رسد که پارامسی می‌تواند ضربان مژک‌ها را کنترل کند، زیرا می‌تواند برای بدست آوردن غذا و یا دور شدن از خطر، سریعاً تغییر جهت بدهد.

مانند همه موجودات زنده، این جانور می‌تواند تولید مثل و تکثیر پیدا کند. وقتی که پارامسی کاملا رشد کرد تقسیم می‌شود و دو پارامسی جدید را بوجود می‌آورد، «تولید مثل غیر جنسی». همچنین به گونه‌ای دیگر نیز می‌تواند تولید مثل انجام دهد، بدین ترتیب که ژن‌های موجود در هسته سلول دو پارامسی مبادله می‌شود، «تولید مثل جنسی».

یک چیز جالب توجه در مورد پارامسی اینکه، این حیوان، همه فعالیت‌های حیاتی را که انسان و دیگر حیوانات انجام می‌دهند، فقط با یک سلول انجام می‌دهد. بعنوان مثال، در بدن انسان میلیون‌ها سلول وجود دارند که بصورت گروهی برای انجام نقش ویژهای سازمان یافته‌اند. حتی در سلول پارامسی نیز، نوعی تخصص وجود دارد. در یک طرف سلول دو توده کروی وجود دارد که یکی از آن‌ها بزرگتر از دیگری است، این‌ها هسته می‌باشند. هسته کوچکتر تولید مثل را کنترل می‌کند و هسته بزرگتر فعالیت‌های دیگر سلول را.

پارامسی یکی از صد هزار نوع مختلف میکروارگانیسم‌هایی است که انسان کشف و مطالعه کرده است «میکرو ارگانیسم‌ها بقدری کوچکند که بدون میکروسکوپ و ذره بین، قابل مشاهده نیستند».

اولین حیواناتی که بر روی زمین وجود داشته‌اند، ممکن است شبیه این حیوانات میکروب مانند باشند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.