چرا آنش گرم است؟

0

پاسخ این سوال در حقیقت تعریف خود آتش می‌باشد. آتش واکنشی شیمیایی است که سریع انجام شده و گرما و نور آزاد می‌کند..

واکنش‌های شیمیایی زیادی به آنچه که آتش می‌نامیم منجر می‌شوند. معمول‌ترین آن‌ها بین اکسیژن و یک ماده سوختنی رخ می‌دهد. اگر گرما و نور آزاد شود آنگاه آتش بوجود می‌آید.

برای ایجاد آتش سه چیز لازم است. در درجه اول ماده سوختنی و بعد اکسیژن. ماده سوختنی سریعاً با اکسیژن ترکیب می‌شود. در هنگام سوختن چوب یا گاز در کوره، ماده سوختنی بسرعت با اکسیژن هوا ترکیب می‌شود.

سومین چیز برای ایجاد آتش گرماست. گاز با چوب در معرض هوا به خودی خود آتش نمی‌گیرند. یک کبریت سوزاننده برای آتش زدن بکار می‌رود. وقتی کاغذ باندازه کافی گرم شد، اکسیژن براحتی با آن ترکیب شده و سپس کاغذ شعله ور می‌شود.

هر ماده سوختنی درجه حرارت ویژه خود را داراست که در آن شروع به سوختن می‌نماید. این درجه حرارت را دمای احتراق با نقطه اشتعال ماده سوختنی می‌گویند.

فرض کنید که تکه‌ای چوب بوسیله یک چوب کبریت تا نقطه احتراقش گرم شود. تمام آن یکجا نمی‌سوزد. دلیل آن این است که اکسیژن با تمام چوب ترکیب نمی‌شود، در عوض گرما سبب می‌شود لایه سطح چوب خرد شده و بصورت گاز در آید.

با ادامه گرما، ذرات گاز و اکسیژن در هوا بسیار سریع حرکت کرده و در چنین شرایطی با یکدیگر براحتی و سریعاً ترکیب می‌شوند. گرما و نور آزاد شده و آتش ایجاد می‌شود.

در بعضی مواد با عمل سوختن، نوری آزاد نمی‌شود، اگر ماده‌ای سوختنی بتدریج با اکسیژن هوا ترکیب شود، مانند آنچه هنگام زنگ زدن آهن صورت می‌گیرد. زنگ زدن نوعی سوختن تدریجی است بطوریکه گرمای آزاد شده محسوس نمی‌باشد. آتش، سوختن سریع با احتراق است. در احتراق گرما و نور آزاد می‌شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.