چرا بادها، نام‌های مختلف دارند؟

0

اغلب بادها، هیچ نامی ندارند. مثلاً بعضی اوقات می گوئید باد می وزد، یا ممکن است بگوئیم باد شمال می‌وزد. اما بسیاری از بادها به دلایل گوناگون دارای اسامی مختلفی می‌باشند. به‌عنوان مثال هنگامی که افسرده‌اید، احساس سستی و ضعف می‌کنید. بعضی از بادها، افسردگی نامیده می‌شوند. آن‌ها اغلب در نزدیک آکوادور که منطقه‌ای است با آب و هوای گرم و فشار کم، می وزند. هنگامی که در کشتی این باد بوزد، آرامش می‌یابید.

بادهایی که از اطراف به سمت اکوادور می‌وزند، بادهای بازرگانی نامیده می‌شوند که بادهای عظیم و نیرومندی هستند. این نامگذاری بدین علت است که روزهایی که کشتی‌های بادبانی در آب هستند، این بادها به حرکت کشتی کمک می‌کنند.

بادهای موسمی، آن‌هایی هستند که در فصول مختلف، جهت خود را تغییر می‌دهند. در هندوستان، در فصل زمستان، بادهای موسمی که به سمت جنوب می وزند بادهای داغ و خشکی هستند، ولی در فصل تابستان به سمت شمال وزیده و باران زا می‌باشند. در جنوب فرانسه، یک باد سرد و خشک شمالی سبب هراس مردم می‌شود. این باد به‌طور یکنواخت از سوی دریا وزیده و برای چند روز ادامه می‌یابد و موجب ناراحتی و برانگیختن خشم مردم می‌شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.