چرا تعداد روزهای ماه‌ها تفاوت دارد؟

0

اولین قومی که برای تقسیم سال اقدام کردند، مصریان قدیم بودند. آن‌ها کار خود را با یک سالنمای ماهیانه آغاز کردند که بر پایه ظهور ماه نو، هر ۲۹ روز یا ۳۰ روز یکبار، قرار داشت و خیلی دقیق نبود. رومی‌ها نیز یک سالنمای ماهیانه داشتند و توافق کرده بودند که در مواقع مورد نیاز ماه‌های اضافی را به سال خورشیدی بیافزایند. نهایتاً جولیوس سزار یک سالنمای جدید بر اساس یک سال خورشیدی، ۳۶۵ روز، اختیار کرد.‌ می‌بایست تغییرات متنوعی در ماه‌ها، برای تصحیح این سالنما داده شود. در اینجا تغییراتی که بوسیله سزار و دیگران در روزهای ماه داده شده، آورده شده است. در ابتدا ژانویه یازدهمین ماه و ۲۹ روز بود، سزار آن را بعنوان اولین ماه که ۳۱ روز بود قرار داد. فوریه شامل ۲۹ روز و در سال کبیسه ۳۰ روز بود. امپراتور اگوستوس

«Augustus» یک روز آن را کم و به ماه اوت اضافه نمود.

تعداد روزها در ماه مارس همیشه ۳۱ روز بود. آوریل ۲۹ روز داشت و سزار با اضافه کردن یک روز آنرا شامل ۳۰ روز کرد.

ماه مه همیشه ۳۱ روز بوده و تغییری بوسیله سزار در آن انجام نشد. ژوئن ۲۹ روز بود که بوسیله سزار ۳۰ روز شد. ژولای «بنام ژولیوس سزار»، بوسیله او ۳۱ روز شد.

در سالنمای ماهیانه، اوت ۲۱ روزه بود و سزار آن را به ۳۰ روز تغییر داد. امپراتور اگوستوس که ماه اوت بنام اوست، یک روز از ماه فوریه را به اوت اضافه کرده و آن را برابر ماه سزار نمود. سپتامبر شامل ۲۹ روز بوده و سزار آنرا ۳۱ روزه نمود ولی آگوستوس آن را به ۳۰ روز تغییر داد.

در سالنمای سزار، اکتبر شامل ۳۰ روز و نوامبر ۳۱ روز بود ولی توسط آگوستوس این دو ماه به ۳۱ روز و ۳۰ روز تغییر داده شدند.

در ابتدا دسامبر ۲۹ روز بود ولی توسط سزار به ۳۰ روز و سپس بوسیله آگوستوس به ۳۱ روز تبدیل شد. مسئله مهم برای یک سالنمای صحیح، دارا بودن ۳۶۵ روز بود. همانطور که می‌بینید تعداد روزها در یک ماه ابتدا بوسیله سزار و سپس بوسیله آگوستوس، بنا به تمایلات خودشان، تعیین شد سالنمای امروزی ما از رومی‌ها گرفته شده است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.