چرا دانه‌های تگرگ اندازه‌های مختلفی دارند؟

0

در اغلب موارد یک طوفان، سبب ایجاد دانه‌های تگرگ به اندازه یک گردو و در موارد دیگر موجب ریزش تگرگ به اندازه یک توپ تنیس می‌شود. همان‌طور که به تجربه می‌دانید دانه‌های تگرگ، اندازه‌های متفاوتی دارند. رگبار تگرگ، معمولاً در آب و هوای گرم رخ می‌دهد و اغلب با رعد و برق و باران همراه است و هنگامی تشکیل می‌شود که قطرات باران به هنگام ریزش به سطح زمین از میان یک توده هوای سرد عبور کرده و منجمد شوند.

هر دانه باران، به‌تنهایی تشکیل یک دانه کوچک تگرگ را می‌دهد. دانه‌های بزرگ‌تر نیز به همین صورت تشکیل می‌شوند. اما چنانچه دانه‌های تگرگی که در حال ریزش هستند، به جریان هوایی که در حال صعود به‌طرف بالاست، برخورد کنند، دوباره به محلی باز می‌گردند که دانه‌های باران در حال شکل‌گیری هستند. قطرات جدید به دانه‌های تگرگ چسبیده و هنگام حرکت به سمت پائین یکبار دیگر با عبور از میان هوای سرد، دانه‌های بزرگتری را تشکیل می‌دهند.

عمل صعود و نزول دانه‌های تگرگ ممکن است بارها تکرار شده و آنقدر بزرگ شوند که وزن آن‌ها برای غلبه بر نیروی بالارونده جریان هوا، کافی باشد و به زمین ببارند. دانه‌های تگرگی که بدین ترتیب تشکیل شده‌اند، قطرشان به ۸ تا ۱۰ سانتیمتر و وزن آن‌ها ممکن است به ۰.۵ کیلوگرم برسد.

برف نیز هنگامی که در ناحیه‌ای در حال شکل‌گیری است، دورادور دانه‌های تگرگ منجمد شده و بنابراین دانه‌های تگرگ ایجاد شده از لایه‌های برف و یخ تشکیل می‌شوند. تگرگ گاهی درختان را عاری از برگ می‌کند، شیشه پنجره‌ها را می‌شکند و حتی به طور و حیوانات اهلی صدمه می‌زند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.