چرا هنگام رانندگی، حس می‌کنیم ماه ما را تعقیب می‌کند؟

0

بنظر نمی‌رسد که فاصله ماه تا ما زیاد باشد، اما فاصله ماه از زمین بطور متوسط ۲۳۹ هزار مایل است. قطر ماه ۲۱۶۰ مایل می‌باشد، یعنی کمتر از فاصله سرتاسر ایالات‌متحده. اما هنگامیکه به کمک یک تلسکوپ بسیار بزرگ مشاهده شود. بنظر می‌رسد که فقط ۲۰۰ مایل تا ما فاصله داشته باشد. بدلیل آنکه ماه بسیار بزرگ و نزدیک بنظر می‌رسد، اغلب فراموش می‌کنیم که فاصله اش تا زمین ۲۳۹۰۰۰ مایل است.

این فاصله توجیه می‌کند که چرا هنگامی‌که در حال رانندگی هستیم، بنظر می‌رسد که ماه، ما را تعقیب می‌کند. البته در ابتدا احساسی بیش نبوده و یک واکنش روانی است. هنگامی‌که در امتداد جاده ای بسرعت می رانیم، بنظر می‌رسد که همه چیز از ما فاصله می‌گیرد. درختان، خانه ها، پرچین ها و جاده باشتاب در جهت مخالف ما بسرعت دور می‌شوند؟

در مورد ماه: با توجه به مطالب فوق، هر وقت به ماه نگاه می‌کنیم، انتظار داریم که از ما فاصله بگیرد، یا لااقل در خلاف جهت ما حرکت کند. هنگامیکه چنین نباشد، احساس می‌کنیم که ماه، ما را تعقیب می‌کند، اما چرا؟ به این دلیل که فاصله ماه از زمین بسیار زیاد بوده و هنگامی این فاصله مشخص می‌شود که با مسافتی که وسیله نقلیه ما در چند دقیقه می پیماید، مقایسه شود. بنابراین همچنانکه در جاده حرکت می‌کنیم، تغییر زاویه دید ما نسبت به ماه، ناچیز است.

در حقیقت مادامیکه در جاده مستقیم، چند مایل حرکت می‌کنیم، زاویه دید ما نسبت به ماه ثابت باقی مانده و همان‌گونه که می‌بینیم، همه چیزهای دیگر با شتاب در جهت مخالف در حال حرکت بوده و بنظر می‌رسد که ماه، برعکس، ما را تعقیب می‌کند.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.