چرا چرخه ی آب بسیار مهم است؟

0

چرخه آب یک فرایند بسیار مهم است زیرا امکان دسترسی به آب برای همه موجودات زنده را فراهم می کند و الگوهای آب و هوا را در سیاره ما تنظیم می کند. اگر آب به طور طبیعی خودش را بازیافت نمی کرد سفره های آب پاک ما خالی شده و حیات بر روی زمین از بین میرفت.

چرخه آب اغلب به عنوان یک چرخه ساده از تبخیر ، تراکم و بارش نشان داده می شود. اگرچه این چرخه می تواند یک مدل آموزشی مفید باشد ولی در واقعیت بسیار پیچیده تر است. مسیرها و تأثیرات آب از طریق اکوسیستم های زمین بسیار پیچیده است و کاملاً قابل درک نیست. درک چرخه آب در مقیاس جهانی توانایی ما در پیش بینی آب و هوا ، منابع آب و سلامت اکوسیستم را بهبود می بخشد.

چرخه آب برای پیش دبستانی را می توان با کاردستی چرخه آب نشان داد. این مبحث  در چرخه آب کلاس دوم و چرخه آب پنجم ابتدایی نیز برای یادگیری دانش آموزان توضیح داده شده است. در ادامه مقاله در نشریه جهان شیمی فیزیک توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه می شود.

اهمیت چرخه آب برای انسان و محیط زیست

آب بر شدت تنوع و تغییرات آب و هوای کره زمین تأثیر می گذارد. چرخه آب بخش کلیدی حوادث شدیدی مانند خشکسالی و سیل بر روی است. فراوانی و تحویل به موقع آب برای تأمین نیازهای جامعه و اکوسیستم ها حیاتی است.

انسانها از آب برای آشامیدن ، کاربردهای صنعتی ،  کشاورزی ، انرژی های آبی ، دفع زباله و تفریح استفاده می کنند. بنابراین مهم است که از منابع آبی هم برای مصارف انسانی و هم برای سلامت اکوسیستم محافظت شود. در بسیاری از مناطق ، به دلیل رشد جمعیت ، آلودگی و توسعه شهرنشینی ، منابع آب در حال تخلیه است. این  تنش ها با تغییرات آب و هوایی و تغییراتی که بر چرخه هیدرولوژیک تأثیر می گذارد ، بدتر خواهند شد.

چرخه آب روی زمین

آب برای حیات بر روی زمین ضروری است. آب در ۳ فاز جامد ، مایع  و گاز کاملا بهم وابسته است و بخش عمده ای از سیستم آب و هوایی زمین – هوا ، ابرها ، اقیانوس ، دریاچه ها ، پوشش گیاهی ، برف و یخچال های طبیعی را تشکیل می دهد.

چرخه آب حرکت مداوم آب را در داخل زمین و جو نشان می دهد و یک سیستم پیچیده است که شامل بسیاری از فرایندهای مختلف است. آب مایع  تحت دمای بالا تبخیر شده ، متراکم شده و ابرها را تشکیل می دهد و به صورت باران و برف به زمین می رسد.

آب در فازهای مختلف در جو حرکت می کند و سپس از طریق روان آبها به داخل زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را تشکیل می دهد. آبهای زیرزمینی جذب گیاهان شده و از گیاهان (تعرق) وارد جو می شود. یخ و برف جامد نیز می تواند مستقیماً به گاز تبدیل شود (تصعید)  عکس آن نیز می تواند در صورت جامد شدن بخار آب طی روند چگالش یا تبرید اتفاق بیافتد. در مدرسه چرخه آب برای کودکان در مبحث چرخه آب کلاس اول و چرخه آب کلاس سوم  شرح داده می شود.

چرخه آب و تغییر آب و هوا

تغییرات آب و هوا بر مکان ، زمان و میزان آب موجود در کره زمین تأثیر می گذارد. حوادث شدید جوی مانند خشکسالی و بارش شدید که انتظار می رود با تغییرات آب و هوایی افزایش یابد ، می تواند بر منابع آبی تأثیر بگذارد. کمبود منابع کافی آب ، جاری شدن سیل یا کیفیت پایین آب بر تمدن بشری نیز  تأثیر می گذارد. این چالش ها می تواند بر اقتصاد ، تولید و استفاده از انرژی ، سلامت انسان ، حمل و نقل ، کشاورزی ، امنیت ملی ، اکوسیستم های طبیعی و تفریحات آبی تأثیر بگذارند.

چرخه آب چه تغییری است؟

چرخه آب هیچ نقطه شروعی ندارد اما ما از اقیانوس ها شروع خواهیم کرد ، زیرا بیشترین  آب کره زمین در اقیانوس ها قرار دارد. خورشید که چرخه آب را به حرکت در می آورد ، آب را در اقیانوس ها گرم می کند و مقداری از آن به صورت بخار وارد اتمسفر می شود. یخ و برف نیز می توانند مستقیماً به بخار آب تبدیل شوند. جریان های هوا بخار را به همراه آب حاصل از تبخیر و تعرق خاک و گیاهان به جو می برند . بدین ترتیب مقدار بخار در هوا افزایش می یابد جایی که دمای سردتر باعث می شود ابر تشکیل شود.

جریان های هوا ابرها را در اطراف کره زمین حرکت می دهند ، ذرات ابر باهم برخورد می کنند ، رشد می کنند و از آسمان فرو می ریزند. برخی از بارش ها به صورت برف می بارد و می تواند به صورت کوه های یخی و یخچال های طبیعی جمع شود  که می تواند آب منجمد را برای هزاران سال ذخیره کند. برف گیرها در آب و هوای گرم اغلب با رسیدن بهار ذوب می شوند و آب ذوب شده  از برف در سطح زمین جاری می شود.

بهتر است بدانید:

بیشتر بارندگی ها دوباره به اقیانوس ها برمی گردند زیرا به دلیل جاذبه زمین ، بارش به شکل  رواناب سطحی وارد آنها می شود. بخشی از رواناب ها وارد رودخانه ها شده و به سمت اقیانوس ها می رود. همچنین رواناب و نشت آب های زیرزمینی جمع شده و در دریاچه های آب شیرین ذخیره می شوند.البته همه رواناب ها به رودخانه ها سرازیر نمی شوند. قسمت اعظم آنها به داخل اعماق زمین نفوذ کرده و سفره های زیرزمینی را تشکیل می دهد که مقدار زیادی آب شیرین را برای مدت طولانی ذخیره می کند.

برخی از آبها در نزدیکی سطح زمین به صورت دریا و دریاچه باقی می مانند و برخی از آبهای زیرزمینی منافذی در سطح زمین پیدا کرده و به صورت چشمه های آب شیرین ظاهر می شوند. همه این آب ها بطور مداوم در حال حرکت هستند و برخی مجددا به اقیانوس می ریزند جایی که چرخه آب پایان می یابد!

مهمترین عامل چرخه آب در طبیعت

نور خورشید و بارش باران یکی از اجزای حیاتی چگونگی حرکت آب در چرخه آب بر روی زمین هستند که اقیانوس ، زمین و جو را به هم متصل می کند. دانستن اینکه در کجا باران می بارد ، چقدر باران می بارد و ویژگی باران ، برف یا تگرگ به دانشمندان این امکان را می دهد که تأثیر بارش بر روی نهرها ، رودخانه ها ، رواناب های سطحی و آب های زیرزمینی را بهتر درک کنند. اندازه گیری های مکرر و دقیق این پدیده ها به دانشمندان کمک می کند تا بتوانند چرخه آب زمین را مدل سازی و تعیین کنند.

چرخه آب چگونگی تبخیر آب از سطح زمین ، طغیان در جو ، خنک شدن و متراکم شدن به شکل باران یا برف در ابرها  و بارندگی دوباره به سطح زمین را توصیف می کند. آب فرود آمده در خشکی در رودخانه ها و دریاچه ها ، خاک و لایه های متخلخل سنگ ها جمع می شود و قسمت اعظم آن دوباره به اقیانوس ها می ریزد و در آنجا دوباره تبخیر می شود. حرکت آب در داخل و خارج از جو ، جنبه قابل توجهی از الگوی آب و هوای کره زمین است که زندگی همه موجودات به آن وابسته می باشد.


چرخه آب چیست؟

چرخه آب یک جریان مداوم حرکت آب بین زمین، اقیانوس، رودخانه ها و نهرها و جو (اتمسفر) می باشد. آب همواره در اطراف و بالای زمین در حال چرخش است. آب همان طور که در این چرخه در حال حرکت می باشد از شکل مایع (آب باران، آب نمک) به گاز (بخار آب) و دوباره به مایع تبدیل می شود. این مایع ممکن است سرد شود و به شکل جامد درآید (یخ یا برف).

چرخه آب برای ادامه زندگی بر روی زمین ضروری است و در مدت میلیاردها سال است که این چرخه در طبیعت جریان دارد. آب از آن زمان تا کنون بارها تمیز شده است و منابع آبی زمین همواره از طریق فرایند طبیعی که ما آن را چرخه آب می نامیم، در حال تجدید شدن می باشند.

مراحل چرخه آب

1-تبخیر: وقتی که خورشید آب رودخانه ها یا دریاچه ها و یا اقیانوس ها را گرم می کند، آب یه شکل بخار در می آید. این بخار آب در جو بالا می رود.

2-تراکم: بخار آب در هوا سرد می شود و دوباره به قطرات مایع کوچک تبدیل می شود و ابرها تشکیل می شوند.

3-بارش: هنگامی که مقدار زیادی آب متراکم شوند به طوری که هوا نتواند وزن آن را تحمل کند، آب از ابرها به شکل باران، تگرگ یا برف دوباره به زمین بر می گردد.

4-نفوذ: وقتی که آب به صورت باران تگرگ یا برف می بارد، مقداری از آن به زمین نفوذ می کند.

5-رواناب: مقداری از آب به زمین فرو نمی رود بلکه در رودخانه ها و نهرها می ریزد.

6-تعریق: فرایندی که آب موجود در گیاهان و به ویژه برگ ها تبخیر می شود. تعرق کمک می کند که بخار آب به هوا بر گردد

تحقیق چرخه آب سوم ابتدایی
آب موجود در زمین همواره در حرکت است و دائماً حالت‌­های خود را تغییر می­‌دهد. به عبارت دیگر، آب از مایع به بخار و یخ تبدیل شده و این چرخه همواره در حال تکرار است. همچنین باید دانست که چند میلیارد سال است که چرخه آب در جریان است و حیات روی زمین به تداوم آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، جهان بدون چرخه آب مکانی مبتذل و گندیده خواهد شد.

توضیح چرخه آب کلاس سوم ابتدایی

۱. نور خورشید باعث تبخیر آب دریا‌ها و آب موجود در برگ گیاهان می‌شود.

۲. این آب به صورت بخار آب به طرف آسمان بالا می‌رود.

۳. بخار آب موجود در آسمان متراکم می‌شود و ابر‌ها شکل می‌گیرند.

۴. ابر‌ها شروع به باریدن می‌کنند.

۵. آب باران بر سطح کوه‌ها، دریا‌ها و زمین می‌بارد

۶. آب از طریق خاک به درون زمین نفوذ می‌کند یا اینکه به صورت روان‌اب یا سیل به جریان می‌افتد.

۷. برخی از آب‌ها دوباره به دریا‌ها برمی‌گردند، برخی وارد سفره‌های آب زیر‌زمینی می‌شوند.

۸. چرخه دوباره با تبخیر مجدد آب ادامه پیدا می‌کند.

چرخه آب برای کودکان

پرسش اساسی دیگر این است که آب­‌های کره زمین از کجا می­‌آیند؟ باید بگوییم که زمین در ابتدا یک کره گداخته متشکل از ماگما (مواد مذاب و داغ) بود، اما تمام ماگما‌ها در خود حاوی آب بودند. سپس آبی که از ماگما‌ها خارج شد، فرآیند خنک سازی جو زمین را آغاز کرد، و پس از اینکه سرانجام محیط زمین به اندازه کافی خنک شد، آب توانست به شکل مایع در سطح زمین ماندگار شود. فعالیت آتشفشانی، هم در اعصار کهن و هم در عصر حاضر، آب را وارد جو زمین می­‌کند، بنابراین این اتفاقات منجر به افزایش آب سطحی زمین و مقدار آب­‌های زیرزمینی شد.

اکنون یک لیوان آب را برداشته و جرعه‌­ای از آن را بنوشید. آیا می‌­دانید آبی که هم اکنون نوشیدید همان آبی است که ماموت پشمالو، شاه تیانانخامون و انسان­‌های اولیه می­‌نوشیدند؟ زیرا زمین بیش از ۴ میلیارد سال است که آب را به چرخش درآورده است. آب‌­های جهان در قالب چرخه­‌ای همیشگی، که به آن چرخه آب می­‌گویند، در میان دریاچه­‌ها، رودخانه­‌ها، اقیانوس­‌ها، جو زمین و زمین حرکت می­‌کند. همانطوری که آب از میان این سیستم دائمی می­‌گذرد، حالت­‌های مختلفی از قبیل: مایع (آب)، گاز (بخار) و جامد (یخ) به خود می­‌گیرد.

خب، آیا اکنون شما جغرافیدانان جوان آمادگی لازم را برای یادگیری چند واقعیت جدید دارید؟ پس با ما باشید تا به مراحل گوناگون چرخه اعجاب برانگیز آب نگاهی بیاندازیم.

تبخیر

انرژی خورشید، سطح زمین را گرم کرده و موجب افزایش دمای آب رودخانه‌­ها، دریاچه­‌ها و اقیانوس­‌ها می‌­شود. با افزایش دما مقداری از آب‌­های زمین تبخیر شده و به شکل بخار آب (نوعی ماده گاز) به هوا وارد می­‌شوند. گیاهان و درختان نیز از طریق برگ‌­های خود مقداری از آب خود را به جو زمین وارد می­‌کنند. این فرآیند را “تعریق” می­‌نامیم.

میعان

وقتی بخار آب به بلندی‌­های آسمان می­‌رسد، دمای بالای خود را از دست می­‌دهد، پس دوباره به مایع تبدیل شده و پس از فشرده شدن به ابر و مه تبدیل می‌شود. این فرآیند را “میعان” نامیده‌­ایم.

بارش

وقتی آب بسیار فراوانی متراکم می‌­شود، حجم و وزن قطرات آب موجود در ابر‌ها به حدی افزایش م‌ی­یابد که هوا قادر به نگهداشتن آن‌ها نیست. پس در جریان فرآیندی به نام “بارش”، به شکل باران، برف و تگرگ دوباره به زمین بازمی‌­گردند.

ذخیره

سپس آب‌­های حاصل از بارندگی، در بدنه­‌های آب (از قبیل: رودخانه­‌ها، دریاچه­‌ها و اقیانوس‌­ها) “ذخیره” می‌­شوند. یعنی مکان­‌هایی که سرانجام مقدمات تبخیر مجدد آن را مهیا کرده و تکرار تمام مراحل چرخه را دوباره شروع می­‌کنند. در ادامه به توضیح چگونگی ذخیره آب، که به مکان بارش آن بستگی دارد، می‌­پردازیم:

مقداری از آب حاصل از بارندگی‌­ها به طور مستقیم در دریاچه­‌ها، رودخانه‌­ها و دریا‌ها ذخیره می­‌شود و از همانجا دوباره تبخیر شده و تمام چرخه از سر گرفته می­‌شود.

اگر آب بارندگی­‌ها بر روی گیاهان فرود آید، ممکن است از طریق برگ­‌ها دوباره تبخیر شده و یا به زمین فرو ریزد؛ و پس از آن، شاید مقداری از این آب توسط ریشه گیاهان جذب شود.

در اقلیم­‌های سرد ممکن است آب بارندگی­‌ها به شکل برف، یخ یا یخچال طبیعی بر روی زمین ذخیره شود. اگر دما افزایش یابد، یخ ذوب شده و به مایع تبدیل می­‌شود و سپس به درون زمین نفوذ کرده و یا به جریان رودخانه­‌ها یا اقیانوس­‌ها اضافه می­‌شود.

همه چیز درباره چرخه آب در طبیعت
ممکن است آبی که به صورت مستقیم به زمین می­‌رسد، جویباری را تشکیل داده و در سطح زمین جریان یابد تا در نهایت به اقیانوس‌­ها، رودخانه­‌ها و دریاچه­‌ها بریزد. این آب را “رواناب سطحی” می­‌نامیم. در عوض، مقداری از بارندگی به خاک نفوذ کرده و به آهستگی از میان زمین حرکت می­ک ند تا سرانجام به یک رودخانه یا اقیانوس ریخته می‌­شود.


مقدمه و تعریف چرخه آب

آب زمین همواره در حال جابجایی است و چرخه آب که گاهی چرخه هیدرولوژی نیز نامیده می‌شود ارتباطات بین اتمسفر، هیدروسفر (آب‌کره) و لیتوسفر (سنگ‌کره) را توضیح می‌دهد. چرخه آب نقطه آغاز و پایانی ندارد، آب از مایع به بخار یا به یخ تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول بازمی‌گردد. چرخه آب میلیاردها سال است که در حال کار است.

جبهه هوا

جبهه هوا خط مرز بین توده هوای گرم و سرد را می‌گویند که بنا به وضعیت غالب (یعنی وضعیتی که توده هوای سرد غالب بر گرم باشد و یا بالعکس) جبهه را نام‌گذاری می‌کنند

تبخیر از سطح پوشیده از برف

تبخیر از سطح پوشیده از برف به میزان تبخیر از برف موجود بر سطح می‌گویند که می‌توان آن را کم شدن ارتفاع برف موجود نیز نامید. که البته هیچ ارتباطی با عنوان این مقاله یعنی چرخه آب ندارد و فقط شرایط پله‌ای در چرخه آب محاسبه می‌شوند.
با توجه به دمای بسیار پائین محیطی که در ان برف باریده است و برف نشسته است و بالا بودن رطوبت نسبی هوا و هم چنین انعکاس شدید نور خورشید از سطح سفید برفی که تابش خالص خورشید را که با Rn نشان می‌دهند کم می‌کند باعث کندی و نامشخص بودن میزان تبخیر می‌شود.

چرخه آب چیست؟

چرخه آب یک جریان مداوم حرکت آب بین زمین، اقیانوس، رودخانه ها و نهرها و جو (اتمسفر) می باشد. آب همواره در اطراف و بالای زمین در حال چرخش است. آب همان طور که در این چرخه در حال حرکت می باشد از شکل مایع (آب باران، آب نمک) به گاز (بخار آب) و دوباره به مایع تبدیل می شود. این مایع ممکن است سرد شود و به شکل جامد درآید (یخ یا برف).
چرخه آب برای ادامه زندگی بر روی زمین ضروری است و در مدت میلیاردها سال است که این چرخه در طبیعت جریان دارد. آب از آن زمان تا کنون بارها تمیز شده است و منابع آبی زمین همواره از طریق فرایند طبیعی که ما آن را چرخه آب می نامیم، در حال تجدید شدن می باشند.

اجزای چرخه آب

۱- آب مایعی است که در دمای صفر تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد بین انجماد و تبخیر باقی می‌ماند.
۲-آب گرمای ویژه بالایی دارد که به این معنی است که می‌تواند گرما و زیادی را جذب کند یا از دست بدهد بدون اینکه درجه حرارت تغییر کند. این مسئله برای نگه داشتن و یکسان نگه داشتن گرمای بدن پستانداران، مثل خودمان خیلی مهم است.
۳-آب گرمای پنهان تبخیر بالایی دارد. به این علت، آب به کندی از استخرها و دریاچه‌ها بخار می‌شود یعنی جاهائیکه اشکال زندگی زیادی به آنها وابسته هستند.
۴-آب در حالت جامد کم چگالتر از مایع می‌باشد، بنابراین یخ غرق شده شناور می‌شود. این خصوصیت اجازه زندگی در نواحی قطبی، نیمه قطبی، جائیکه یخ شناور می‌شود و اجازه زندگی موجودات زنده در زیر آب را می‌دهد وا می‌دهد. اگر یخ سنگین تر از آب بود. غرق می‌شد و یخ بیشتری در بالای آن تشکیل می‌شد. در نتیجه همه زندگی آب در یخ به دام می‌افتد زمانیکه آنقدر سرد می‌شود که آب یخ می‌بندد.
۵-آب یک حلال قابل ملاحظه نه تنها برای دلایل اشاره شده در بالا بلکه برای گازهایی نظیر اکسیژن و دی اکسید کربن می‌باشد. اکسیژن باید در فاز آبی سلول‌های زنده به منظور استفاده در اکسیداسیون غذایی قابل حل باشد. در همان زمان گازهای دیگر، دی اکسید کربن، باید برای خارج شدن از سلول قابل حمل باشد تا از شش‌ها خارج شود.
۶- آب دارای کشش سطحی است. مولکول‌های آب روی سطح یک حوضچه آرام و ساکن تمایل به کشیده شدن به داخل آب دارند به این منظور که سطح مایع سخت می‌باشد. این سختی کشش سطحی نامیده می‌شود. این حالت می‌تواند یک سنی کوچک مثل سوزن خیاطی را نگه دارد. این پوست روی آب می‌تواند حشرات در حال پرواز به دام بیاندازد بطوریکه دیگر قادر به پرواز نباشند.
۷- آب ویسکوزیته یا غلظت دارد. یک شخص می‌تواند اثرات ویسکوزیته آب را در طول یک رود یا روخانه را با حواشی یکسان ببیند. آب در طول حواشی رودخانه آرام می‌باشد هنگامیکه جریان در مرکز شدید و تند می‌باشد. این مقاومت بین لایه‌ها ویسکوزیته یا غلظت نامیده می‌شود این خصوصیت به ماهیهای کوچک برای زندگی کردن نزدیک ساحل را می‌دهد زمانیکه ماهیهای بزرگتر توانائی شنا کردن در جریانات قوی را دارند. غلظت همچنین مسئول تشکیل گرداب، ایجاد آشفتگی که منجر به مخلوط کردن خوب هوا در آب و پراکندگی یکنواخت بیشتر میکروارگانیسم‌ها می‌شود.

فرآیندهای انجام شده :

فرآیندهای متعددی با هم در کارند که در مجموع موجب می شوند آبهای زمین به صورت چرخه دائما در حرکت باشند.
چرخه آب پنج فرآیند دارد: تراکم، بارش، نفوذ، روان آب و تبخیرو تعریق. این فرآیندها همزمان بوده و به غیر از بارش، بقیه دائمی می باشند.
این پنج فرآیند، تراکم، بارش، نفوذ، روان آب و تبخیرو تعریق، با هم چرخه آب را می سازند. بخار آب متراکم شده و ابرها را تشکیل می دهدکه در شرایط مناسب منجر به بارش می شود. باران به سطح فرو می ریزد و به خاک نفوذ می کند یا به صورت روان آب جریان می یابد. آب سطحی(مثل دریاچه ها، رودخانه ها، اقیانوسها و غیره) تبخیر شده و به صورت رطوبت به جو بر می گردند در حالیکه گیاهان طی فرآیند تعریق، آب را به جو برمی گردانند.

تراکم فرآیندی است که طی آن آب از حالت بخار به حالت مایع تبدیل می شود. غالبا بخار آب موجود در هوا،‌ به سمت بالا می رود. یعنی هوای گرم و مرطوب بالا رفته و هوای سرد به سمت پایین حرکت می کند. همانطور که هوای گرمتر بالا می رود، بخار آب انرژی خود را از دست داده و حرارت آن افت می کند. در نتیجه،‌ بخار آب به حالت مایع یا یخ در می آید. می توانید در عمل،‌فرآیند تراکم را مشاهده کنید، هنگامیکه بطری لیموناد سردی را از یخچال برداشته و آن را در هوای اتاق قرار می دهید. دقت کنید که لیموناد چگونه خارج می شود. آب نمی تواند از داخل بطری خارج شود بلکه به صورت بخار آب به هوا وارد می شود. همانطور که هوای اطراف سرد می شود، آب به صورت قطره در می آید.

بارش، آبی است که به صورت باران، تگرگ یا برف از ابرها می بارد. بارش وقتی آغاز می شودکه بخار آب متراکم شده و در اتمسفر سنگین شود. در نتیجه نمی تواند در جریان هوای اتمسفر باقی بماند و فرو می ریزد. در بعضی موارد، آب بارش،‌ قبل از اینکه به سطح برسد، تبخیر می شود. اگرچه در اکثر موارد،‌آب بارش به سطح زمین می رسد و در سطح جریان می یابد، علاوه بر آن آب سطحی دررودخانه ها و دریاچه ها هم جمع می شود یا با نفوذ به خاک، آب زیرزمینی را تشکیل می دهد.

بخشی از بارش که به سطح زمین می رسد‌، طی فرآیند نفوذ به داخل زمین می رود. میزان آبی که به زمین نفوذ می کند بسته به درجه شیب زمین، میزان و نوع پوشش گیاهی، نوع خاک و سنگ و میزان اشباع شدگی خاک، متفاوت است. وجود سوراخهای بیشتر(ترکها، حفره ها، درزه ها)،‌ میزان نفوذ را افزایش می دهد. آبی که به خاک نفوذ نکند، در سطح به صورت روان آب جاری می شود. بارشی که به سطح زمین می رسد اما به خاک نفوذ نمی کند روان آب نامیده می شود. روان آب در نتیجه ذوب برف و یخ هم به وجود می آید. هنگامی که میزان بارش زیاد است، خاکها از آب اشباع می شوند. با افزایش بارش، آب اضافی نمی تواند به خاک وارد شود. روان آب به رودخانه ها و رودها وارد شده و مقدار زیادی از آب اضافی جریان می یابد. آب سطحی همیشه به سمت پایینترین نقطه ممکن، معمولا اقیانوسها، حرکت می کند. در طول این مسیر، بخشی از آب تبخیر می شود، بخشی به زمین نفوذ کرده یا برای مقاصد کشاورزی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تبخیر و تعریق،‌ آبی است که از زمین تبخیر شده و یا توسط گیاهان تعریق می شود. تبخیر و تعریق، راهی برای ورود مجدد بخار آب به هواست.

تبخیر، ‌هنگامی رخ می دهد که انرژی تابشی خورشید، آب راگرم کرده و سبب می شود که ملکولهای آب فعال شوند در نتیجه بخشی از آنها، به صورت بخار وارد اتمسفر می شوند.

تعریق، هنگامی رخ می دهد که گیاهان آب را توسط ریشه جذب کرده و آن را از طریق برگها پس می دهند که این فرآیند به علت حذف و انتقال آلاینده ها، آب را تمیز می کند.

همانطور که دیدید، فرآیندهای بسیاری در جریان هستند تا آب مورد نیاز شما تامین شود. این فرآیندها همیشه در جریان هستند. اگر قطب جنوب یخ زده است، به آن معنا نیست که در آن تبخیر رخ نمی دهد(یخ می تواند مستقیما، طی فرآیندی که تصعید نامیده می شود، به بخار تبدیل شود و اگر بیابان ساهارا بسیار داغ است، به آن معنا نیست که در آن بارندگی صورت نمی گیرد(بارش قبل از این که به زمین برسد، تبخیر می شود).

بنابراین، آبی که شما امروزه می نوشید، هنگامی که دایناسورها به زمین حکمفرمایی می کردند، وجود داشته است.

چرخه هیدرولوژیکی آب

زمین از خشکی و آب تشکیل شده است؛ زمانیکه آب گرم می شود از مایع به بخار آب (گاز) متغیر می‌کند. این فرایند تبخیر نامیده می‌شود، زمانی که بخار آب سرد می‌شود، مثل زمانیکه اگر در سطوح بالاتر اتمسفر می‌بود، گاز متراکم می‌شود یا به مایع تبدیل می‌شود.
ما می‌توانیم متراکم شدن آب را در هنگام تماشای ابرها ببینیم. یک امر چیزی جز یک بخار آب نیست که به مزم مایع متراکم شده است. یک امر بشدت از قطرات کوچک آب که می‌تواند در هوا معلق باشد, تشکیل شده است. زمانی که یک ابر رشد می‌کند، و آب بیشتری در آن مکان تراکم می‌شود، قطرات کوچک ابر بزرگتر می‌شوند نهایتاً، این قطرات کوچک امر به قدری بزرگ می‌شوند که در هوا باقی می‌مانند. سپس ابر اشباع می‌شود. یک ابر اشباع شده معمولاً آب اضافی خود را رسوب خواهد کرد یا باعث ریزش آن می‌شود که باعث باران یا برف می‌شود. رطوبت ریزشی از امر رسوب نامیده می‌شود.
مقدار بخار آب گازی شده در هوا رطوبت سنی هوا را به ما می‌گوید رطوبت، اندازه‌گیری میزان نمناکی یا خشکی هوا می‌باشد. زمانیکه هوا گرم است، می‌تواند بخار آب بیشتری را نسبت به زمان سرد بودن آن نگه دارد. زمانیکه رطوبت بالاست، خشک شدن بعد از شنا کردن خیلی سخت است زیرا رطوبت از قبل از در هوا وجود داشته است و تبخیر زیادتر آسان نیست. زمانی که رطوبت کم است، هوای خشک به اسانی آب را بخار می‌کند.
چرخه تبخیر، تراکم و رسوب آب چرخه هیدرولوژیکی یا آب نامیده می‌شود. چون ابرها در آسمانحرکت می‌کنند رسوب معمولاً در همان مکان که آب از آنجا آمده است ریزش می‌کنند، این علتآن می‌باشد که چطور زمین آب را در نواحی خشکی منتشر می‌کند و به ما اجازه زندگی در نواحی متفاوت زیادی می‌دهد.

تحلیل چرخه آب

آب برای تغذیه حیوانات و گیاهان ضروری است. آب در علم و صنعت برای تولید بسیاری از محصولات استفاده می‌شود. آبراه‌ها برای انتقال مواد و دفع ضایعات بکار می‌روند. همچنین آب واسطه‌ای خنک کننده، تمییز کننده سرگرمی است.

احتمالاً هنگامی که گازها از آتشفشانها خارج می‌شوند، آب بر روی این سیاره از این گازها منشاء گرفته است.

جو زمین این آب را به دام انداخته و بطور مداوم در طی زمان آنرا بازیافت کرده تا به چیزی که امروزه چرخه آب نامیده می‌شود. تبدیل شده است. آب تبخیر می‌شود و ابرها را شکل می‌دهد. ابرها باران و برف را بوجود آورده و آنها نیز در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، مخازن زیرزمینی و اقیانوسها که منبع تبخیر بیشتر هستند جمع می‌شوند.

چرخه‌ آب نیروی پیشبرنده اصلی روی سیاره ما است. آب در حرکت مداوم است و به جو رفته (تبخیر) تا اقیانوسها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و نهرها را بوجود می‌آورد. وقتی جو نتوانند بیشتر از این رطوبت ابرها را تأمین کند. باران، برف، تگرگ یا رگبار خواهیم داشت. آب طی ساز و گاری خاص در اثر آب شدن برفی که طی ماههای زمستان جمع شده است به زهکشی می‌شود. این آب بر روی سطح زمین جاری شده و نهایتاً بصورت آب زیرزمینی به درون زمین نفوذ می‌کند.
چرخه آب یا چرخه هیدرولوژی، نیروی پیش برنده اصلی است آب برای حیات هرکسی اهمیت دارد. در نگاه اول آب اطراف ما وجود دارد.اما ما به اهمیت آن پی نمی‌بریم. آیا ما بدون آب و غذا می‌توانیم زنده بمانیم. معمولاً ازاینکه می‌شنونم انسان بدون غذا بیشتر زنده می‌ماند تا بدون آب مبهوت می‌شونیم. انسان تنها می‌تواند تا ۳ روز بدون آب زنده بماند. بعد از این زمان کلیه‌ها بیشتر از آن کار نمی‌کنند و نمی‌توانند ضایعات بدن را دفع کنند. بدن ما به آب تمیز و تازه نیاز دارد تا زنده بماند. آب آلوده یا شور به بدن ما کمک نخواهد کرد. آب در جو طی چرخه آب می‌چرخد. آب روی زمین تبخیر شده و به ابر تبدیل می‌شود. وقتی شرایط مساعد است، ابر آب یا نزولات جوی آزاد می‌کند.

اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

عکس‌های پراکنده جالب که دقایقی شما را سرگرم خواهند کرد

این ساعت آفتابی زمان را به صورت دیجیتالی نشان می‌دهد کریم عبدالجبار و مربی جان وودن : هرگز فراموش نکنید که چه کسی به شما کمک کرده و باعث پیشرفت شما شده. فقط به دقت نگاه کنید آتش نشانان آمریکایی در حال خاموش کردن آتش در…

اگر قرار بود ابرقهرمان‌ها، لباس‌های قرن نوزدهمی می‌پوشیدند

ما عادت کرده‌ایم ابرقهرمان‌ها را در لباس‌های امروز ببینیم و فیلم‌های زیادی هم که بر مبنای کامیک‌بوک‌ها ساخته شده، این تصور را در ذهن ما تشدید کرده‌اند. اما اگر قرار بود همین ابرقهرمان‌ها لباس‌های قرن نوزذهمی می‌پوشیدند، چه می‌شد؟…

خانه‌های با مبلمان‌هایی از غذاهای خوشمزه

هانسل و گرتل، نام داستانی شاه‌پریانی با منشأ آلمانی است که برادران گریم آن را ثبت کرده‌اند. این داستان ماجرای یک برادر و خواهر کوچک به نام‌های هانسل و گرتل را روایت می‌کند که پس از رها شدن در جنگل به خانه‌ای که از کیک و آب‌نبات ساخته شده…

سرژ ورونوف: پزشکی که بیضه‌های میمون‌ها را به مردها پیوند می‌زد تا آنها را جوان کند!

یکی از پر شورترین ارائه‌ها و سخنرانی‌ها در کنگره بین‌المللی جراحان در لندن در سال 1923 توسط جراح فرانسوی متولد روسیه به نام سرژ ورونوف انجام شد. سه سال پیش‌تر، ورونوف با آزمایش‌های بحث‌برانگیز پیوند غده‌ که به ادعای خودش آدم‌ها را چند…

عکس‌های جالبی که مردم را در «گوگل مپ» به راستی شگفت‌زده کرده است!

گوگل مپ راه خوبی است برای آشنایی با شهرهای نام‌آشنا و یا دورافتاده‌ترین نقاط جهان. اما هر از چند گاهی در گوگل مپ، عکس‌هایی پیدا می‌شود که توجیه‌شان دشوار است یا بسیار خنده‌دار و جالب هستند. این پست مجموعه‌ای است از این عکس‌ها: دورهمی…

زره نمادین فلزی پیچیده‌ برای گربه‌ها و موش‌ها – کار یک هنرمند باذوق!

دشمنی بین گربه‌ها و موش‌ها به قدمت تاریخ است. اگر قرار بود آنها مثل آدمیان در برابر هم صف‌آرایی کنند چه چیزهایی برای این نبرد می‌ساختند؟ کار یک هنرمند کانادایی تقریباً در همین سمت و سو است. جف دی بوئر با الهام از فرهنگ‌های باستانی و…

آگهی متنی در همه صفحات
دکتر فارمو / اسپیدکس / چاپ فلش / لاغری فوری / داروخانه اینترنتی آرتان / فروشگاه آنلاین زوجیم / خرید عسل طبیعی / زانوبند زاپیامکس / خرید ویلا در سیسنگان / زانوبند زاپیامکس / کلینیک زیبایی دکتر امانی رشت / کفپوش تاتامی / خرید جم فری فایر / شیشه اتومبیل / منابع آزمون دولینگو / ساید چنل / کلاه کاسکت / درمانکده / ثبت برند / خرید سرور مجازی / سایت نوید / دانلود فیلم دوبله فارسی / دانلود فیلم هندی / فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی شاواز / قیمت جاروبرقی وینسنت / تور اروپا ارزان / پزشک زنان سعادت آباد / محصولات زناشویی / لیوان حرارتی / ایمپلنت دندان / خرید گوشی با حکمت کارت / پی آر پی موثرترین درمان آرتروز زانو / دکتر فارغ پور - متخصص زنان / خرید خودنویس / خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / سریال ایرانی کول دانلود / درمان سریع سیاتیک و دیسک کمر / کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان / کاشت مو / دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش / فروشگاه اینترنتی زنبیل / خرید ساعت دیواری / ساعت تبلیغاتی / تجهیزات پزشکی / چاپ لیوان / خرید از آمازون / بهترین سریال های ایرانی / چاپ کلاه / کاشت مو / کاشت مو / پزشکا / قیمت ساک پارچه ای / تحلیل تکنیکال فارکس / سایت نوبت دهی دکتریاب / بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران / تولید محتوا / دانلود نرم افزار / مجتمع فنی ونک / داروخانه آنلاین تینا /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

•• 4 5