چرا گیاه در خاک می‌روید؟

0

آنچه که باعث رشد گیاه در خاک می‌شود، اجزای تشکیل‌دهنده خاک و چگونگی جنس خود خاک می‌باشد.

«خاک» مخلوطی از مواد آلی و غیرآلی است. قسمت آلی خاک را موجودات زنده (مانند کرم‌های خاکی و اندام‌های پوسیدهٔ گیاهان و جانوران مرده) تشکیل می‌دهند. بخش غیرآلی خاک نیز از ذرات سنگ و کانی‌ها تشکیل می‌شود.

مادهٔ آلی پوسیدهٔ خاک را «گیاخاک» می‌نامند. «گیاخاک» ذرات سخت و فشردهٔ سنگ را جدا می‌کند و به این ترتیب، هوا و آب بیشتری وارد خاک می‌شود.

«گیاخاک» در عین حال مواد غذایی لازم برای باکتری‌ها و دیگر میکروارگانیسم‌ها (یعنی موجودات زندهٔ بسیار ریز) را فراهم می‌کند.

این میکروارگانیسم‌ها مادهٔ آلی مرده را می‌پوسانند یا تجزیه می‌کنند و موادی را به وجود می‌آورند که گیاهان می‌توانند به مصرف برسانند.

به این ترتیب، «گیاخاک» نقش بسیار حائز اهمیتی را در بارآوری و حاصلخیزی خاک (یا کمک به رشد گیاهان) به عهده دارد.

در خاک، انواع بسیاری از جانوران زندگی می‌کنند. زایده‌ها و فضولات این جانورها خاک را تقویت می‌کند.

کرم‌های خاکی نیز بسیار مهم و سودمند هستند.‌ این کرم‌ها خاک را زیرورو می‌کنند و از جهاتی بیسیار باعث اصلاح کیفیت خاک می‌شوند.

میکروارگانیسم‌هایی که در خاک وجود دارند، از ذرات آمادهٔ آلی تغذیه می‌کنند و در نتیجهٔ این تغذیه است که مادهٔ آلی به انواع کانی‌ها و گازها و مایعات تجزیه می‌شود.

این محصولات پوسیده باز هم تجزیه می‌شوند و ترکیبات تازه‌ای از عنصرهای بنیادی را به وجود می‌آورند.

در این حالت، گیاهان قادر خواهند شد که از مواد مورد بحث برای کمک به رشد خودشان استفاده کنند.

تمام گیاهان برای رشد خویش به ده عنصر نیاز دارند. سه تا از این عناصر ده گانه (یعنی اکسیژن، هیدروژن و کربن) یا در هوا وجود دارند و یا در آب و یا در هر دو یافت می‌شوند.

هفت عنصر دیگر را گیاهان از خاک جذب می‌کنند،‌ این هفت عنصر عبارتند از: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و گوگرد.


   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.