چه چیز باعث تغییر صدا می‌شود؟

0

نوع صدای شما بطور عمده بستگی به تار‌های صوتی شما دارد. این تار‌های صوتی از رشته‌های قابل ارتعاش ساخته شده است. می‌توانید آن‌ها را با تار‌های خیلی خوب ویولن مقایسه کنید. تار‌های صوتی ممکن است شل یا سفت باشند. در حقیقت، رشته‌های صوتی شما در حدود ۱۷۰ ترکیب مختلف دارند. وقتی ستونی از هوا در هنگام بالا آمدن» به آن‌ها برخورد می‌کند، مرتعش شده و این نوسان، امواج صوتی را تولید می‌کند.

اگر تار‌های صوتی شل باشند، در حدود ۸۰ بار در ثانیه نوسان کرده و در نتیجه آهنگ صدا پائین است و اگر سفت باشند، سریعا به ارتعاش در آمده، شاید هزار بار در ثانیه، و امواج صوتی با طول موج کوتاه با آهنگ بلند ایجاد می‌کنند.

یک کودک تار‌های صوتی کوتاه داشته و بنابراین امواج صوتی با طول موج کوتاه و آهنگ صدای بالا تولید می‌کند. همراه با رشد کودک، تار‌ها بلندتر شده و صدا بم‌تر می‌شود. متوسط طول رشته‌های صوتی یک مرد از یک زن بلندتر است و به همین دلیل است که صدای مردان بم‌تر است.

در پسران، رشد اغلب سریع انجام شده و تمام حنجره سریعا تغییراتی پیدا می‌کند و آن‌ها نمی‌توانند به این تغییر عادت نموده و کاملا آن را کنترل نماید. به همین دلیل است که اغلب در صدای نوجوانان پسر شکستگی وجود دارد. در حالیکه آهنگ صدای افراد بالغ به طول رشته‌های صوتی بستگی دارد، هر صدا نیز دارای دامنه معینی است و این دامنه نوع صدای فرد را تعیین می‌کند. صدا‌ها را می‌توان به و گروه تقسیم نمود که عبارتند از: بم‌ترین صدای مرد «باس»، صدای بم مرد باریتون»، صدای مرد جوان «تنور »، صدای بم زن «کنترالتو»، صدای متوسط زن منس سپر انو» و زیرترین صدای زن «سپرانر».

معهذا چگونگی صدای انسان به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، خصوصا فضا‌های منعکس‌کننده صدا مانند نای و ریه، حفره‌های بینی و غیره. در افرادیکه خوش صدا می‌باشند، این فضا‌ها راه معینی را تشکیل داده و می‌دانند چگونه آن‌ها را کنترل کنند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.