چه کسی اولین قایق را ساخت؟

0

اگر شما در کنار آب زندگی می‌کردید و هرگز قایق را ندیده و یا درباره آن چیزی نشنیده بودید، چه می‌کردید؟ احتمالا می‌خواستید به طریقی از این طرف آب به طرف دیگر رفته یا در طول آن حرکت کنید، و در جستجوی چیزی بودید که شما را روی آب نگاه دارد.

احتمالا انسان اولیه کشف کرد که اگر تنهای درخت را به یکدیگر ببندد و از یک قطعه چوب یا شاخ اخ به عنوان پاروی کوچک استفاده کند، می‌تواند از رودخانه یا دریاچه عبور نماید و بدین ترتیب فکر تهیه قایق در به وجود آمد.

این نوع قایق که از مواد شنا بسته شده به یکدیگر تشکیل شده بود، در حقیقت یک قایق مسطح الواری بود اشکال این نوع قایق آن است که حرکت سریع نداشته و آب، سطح و داخل آن را خیس می‌کند. بنابراین در جستجوی قایقی از نوع سریع‌تر و خشک‌تر، بشر اولیه به فکر خالی کردن تنه درخت افتاد. این نوع قایق سریع‌تر بوده و تا حدی از دخول آب جلوگیری می‌نمود، ولی شخص نمی‌توانست مانند یک قایق مسطح الواری وسایل زیادی را با این نوع قایق حمل کند، زیرا به راحتی واژگون می‌شد.

بنابراین انسان اولیه سعی نمود قایقی را که به صورت کرجی پوست درخت بود، اصلاح کند. او برای سرعت بیشتر انحنایی در جلو و قسمت عقب به وجود آورد و برای استحکام بیشتر بدنه ها را به طرف خارج شکم داده و کف آن را مسطح ساخت،  سپس او یک نوع قایق ته پهن را اختراع نمود، و بدنه ها را از تخته ساخت و آنها را بالا آورد. ضمناً کسانی که هنوز از قایق مسطح الواری استفاده می‌کردند اصلاحاتی در آن به وجود آوردند، آن‌ها یک کفه بر روی قایق قرار داده که از چوب‌هایی به شکل چهارگوش درست شده بود. برای راحتی و حفاظت بیشتر سکویی بر روی آن ساختند که شروع ساختن عرشه بود. آن‌ها بدنه را ساخته و ابتدا و انتها را بالا آوردند بدین ترتیب نوعی قایق داشتند که بعدها به صورت انواعی از قایق‌های دارای کف مسطح درآمدند.

در آن زمان انواع قایق های ساخته شده، دارای اشکال بسیاری بودند. از آن به بعد، بهترین ترکیب اشکال، از هر کدام، بسته به نوع قایق مورد نیاز، به عنوان یک سوال مطرح شد، بنابراین می‌توان گفت قایق‌های امروزی، از قایق‌هایی که ابتدا به وسیله بشر اولیه ساخته شد منشأ می‌گیرند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.