چه کسی توپ را اختراع کرد؟

0

هیچ کس نمی‌داند برای اولین بار چه کسی با توپ، بازی کرد. بشر از دوران ماقبل تاریخ با توپ بازی می‌کرده است. هر تمدنی از دوران اولیه تا حال، در یکی از بازی‌های خود نوعی توپ را به کار برده. برخی از مردمان نخستین نی‌ها را به صورت اشکال کروی درمی‌آوردند. بعضی چرم‌های پر شده با پر را برای توپ بازی استفاده می‌کردند، بعدها که نسل‌های بعدی یونانیان و رومیان یک نظریه جدید استفاده از هوا را ارائه دادند، یک توپ چرمی پر شده از هوا به نام «Folis» در بازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین توپ‌های بزرگ‌تری را باد کرده و با آن‌ها نوعی فوتبال بازی می‌کردند.

توپ‌ها از بسیاری مواد، بسته به قابل دسترس بودن آن‌ها در کشور، ساخته شده‌اند. برای مثال سرخپوستان آمریکای شمالی شکارچی بودند و بنابراین توپ‌های پوست گوزن را به کار می‌بردند. از طرف دیگر کودکان ژاپنی با توپ های پارچه‌ای که محکم با نخ بسته می‌شدند، بازی می‌کردند. گفته می‌شود که کریستوف کلمب، شعر دوستانی را در آمریکای مرکزی دید که با توپ های سیاه و سفت ساخته شده از صمغ سبزیجات، بازی می‌کردند. او از این توپ ها را با خود برده و بدین ترتیب انیمه استفاده از توپ‌های ارتجاعی لاستیکی را مطرح ساخت.

بسیاری از بازی‌هایی که امروزه با توپ انجام می‌دهیم، شروع آن‌ها در مراسم مذهبی و جادوگری بوده است. بازی‌هایی با توپ زمانی به وسیله افراد سالمند انجام می‌شد. این بازی‌ها اغلب عقاید قدیمی درباره جنگ، خدایان و شیاطین، زندگی و مرگ را بازگو می‌کردند.

مصریان در زمره اولین اقوامی بودند که در مراسم تشریفاتی بازی با توپ را داشتند. هر بهار دو گروه از افراد مسابقه ای را بین دو تن از خدایان خود ترتیب می‌دادند. یک توپ چوبی و گوی در یک چوب کج به عنوان چوگان برای ضرب به کار می‌رفت. هدف: گذراندن توپ از دروازه حریف بود. گروهی که می‌توانست توپ را با ضربه سر دروازه حریف عبور دهد پیروزی را برای تیم خود به دست می‌آورد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.