چگونه ارتفاع یک کوه تعیین می‌شود؟

0

هنگامی که در رابطه با ارتفاع کوه‌ها در مجلات یا کتب مطالعه می‌کنیم، اغلب ارتفاع دقیق آن‌ها بر حسب متر مشخص است. چگونه می‌توان دقیقاً ارتفاع یک کوه را مشخص نمود، به خصوص در مورد کوه‌هایی که هرگز شخصی از آن‌ها بالا نرفته است؟

این کار به وسیله یکی از قدیم‌ترین روش‌ها در روی زمین یعنی نقشه برداری، انجام می‌گیرد. علم نقشه برداری یکی از شاخه‌های مهندسی راه و ساختمان است و شکل و اندازه هر قسمت از سطح زمین را معین می‌کند. رشته‌های مختلفی از این علم وجود دارد، ولی اساس همه آن‌ها روش «مثلث بندی است» هنگام مطالعه هندسه، یاد می‌گیرید که با داشتن یک ضلع و دو زاویه در هر مثلث یا دو ضلع و یک زاویه، بقیه اندازه‌ها را می‌توان پیدا نمود.

منطقه مورد نظر، اگر یک هکتار یا ۱۰۰ هکتار باشد، روش اندازه گیری یکسان است و به وسیله اندازه گیری دقیق یک فاصله با زنجیر، میله فلزی یا سیم شروع می‌شود. در اینجا یک ضلع از اولین زاویه را داریم و معمولاً یک قطعه هموار زمین بین دو نشان مرزی قرار دارد. با انتخاب قسمت سوم می‌توان رأس مثلث را ساخت. سپس زوایایی که قسمت سوم با هر یک از دو انتهای اولین خط اندازه گیری می‌سازد، اندازه گیری می‌شود. در اینجا همان طور که شرح داده شد، مقرارتی برای اندازه گیری مساحت مثلث وجود دارد «یک ضلع و دو زاویه». وسایلی که برای اندازه گیری زوایا به کار می‌رود «Transit» نام دارد.

با داشتن مساحت یک مثلث و تقسیم بندی سطح مورد نظر به چندین مثلث، می‌توان مساحت تمام سطح را به دست آورد.

«Transit» به طور افقی کار نکرده بلکه عمودی نیز استفاده می‌شود، که در این حالت وسیله ترازیابی نام دارد. در روی دوربین یک تراز الکی وجود دارد که نشان می‌دهد دوربین تراز است یا نه. با تنظیم دوربین و قرائت صحیح روی آن در یک منطقه کوهستانی، و انجام تمامی مراحل مشابه که در سطح افق برای اندازه گیری گوشه‌ها انجام می‌شود، می‌توانیم ارتفاع را تعیین نمائیم.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.