چگونه یک زلزله نگار، زلزله را اندازه‌گیری می‌کند؟

0

هنگامی که به زلزله فکر می‌کنیم، خرابی ساختمان‌ها، شکاف بزرگ در زمین و غیره در نظر ما مجسم می‌شود، اما نمی‌دانیم چه چیز را باید اندازه گرفت.

زلزله، لرزش یا جنبش سطح زمین است. و این لرزش هاست که اندازه‌گیری می‌شود. علت وقوع زلزله معمولاً جابجایی در سنگ‌های پوسته زمین می‌باشد. یک شکستگی در سنگ‌ها که در اثر یک نیروی عظیم و اصطکاک با یکدیگر در تماسند. قسمت اعظم این انرژی در تماس با یکدیگر، سبب لرزاندن سنگ‌ها می‌شود. این لرزش ممکن است منطقه‌ای به وسعت هزاران مایل را در برگیرد و به همین دلیل است که اگر زلزله‌ای در توکیو به وقوع بپیوندد، می‌توان در انگلیس آن را ثبت نمود و اندازه‌گیری کرد.

لرزش‌های حاصل از زمین لرزه، تحت تأثیر حرکت سه یا چند نوع حرکت موجی است که با سرعت‌های مختلف در سطح پوسته سنگی زمین حرکت کرده و در جهات مختلف پخش می‌شوند.

ارتعاشات اولیه امواج، در جهت طولی است و ارتعاشات دومین امواج در جهت عرضی و امواج بلند در سطح زمین پخش می‌شوند. امواج بلند سرعت چندانی ندارند، اما تکان‌های شدیدی داشته و عامل همه خرابی‌ها و ویرانی‌هایی است که بشر تاکنون دیده است.

دستگاه‌هایی که زلزله‌سنج و یا زلزله نگار نامیده می‌شوند، در نقاط مختلف دنیا نصب و همه روزه ارتعاشات و لرزش‌ها را ثبت می‌کنند.

صفحات مربوط به دو یا چند زلزله نگار به زلزله شناسان کمک می‌کند تا دریابند که زمین لرزه در کجا واقع شده است.

یک زلزله نگار، وزنه آویخته‌ای است که هنگام وقوع زمین لرزه، نقاط اطراف دستگاه را می‌لرزاند، آن ثابت است. به عبارت دیگر این وزنه که از یک ستون ثابت آویخته شده است. در حین زمین لرزه حرکت نمی‌کند. اما ستونی که آن را نگاه داشته، متحرک بوده و در زیر وزنه نموداری توسط آن رسم می‌شود. نقشه‌های ثبت شده زمان ورود امواج زلزله و نیروی زلزله را نشان داده و حتی جهتی را که امواج زلزله از آنجا آغاز شده نشان می‌دهند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.