E.S.P چیست؟ آیا تا به حال اتفاقی را پیش از وقوعشان پیش‌بینی کرده‌اید؟

0

بسیاری از مردم هستند که نه تنها در موارد استثنایی، بلکه اغلب موارد، خیلی بیش از افراد عادی، دارای چنین توانایی می باشند. آنان چگونه این کار را می‌کنند؟ برخی معتقدند که به آن‌ها موهبت و نعمت نهان‌بینی، الهام قبلی و احساسات قانون بشری در پیش‌بینی حوادث، داده شده است، و این بدان معناست که آن‌ها از حس ششم بهره‌مندند.

در دانشگاه «داک»، پروفسور جی.بی.راین سال‌هاست که در حال انجام آزمایشاتی برای اثبات این واقعه، بررسی آن در افراد مختلف می‌باشد. این آزمایشات در مورد تله‌پاتی، نهان‌بینی و پیشگویی حوادث انجام می‌شود.

در آزمایشات مربوط به نهان‌بینی از ۵ عدد کارت‌های مخصوص استفاده شده، که هر کارت دارای نشانه‌ای متفاوت است بر روی یک کارت علامت ضربدار، دیگری دایره، ستاره، خطوط مواج و آخرین کارت، مربع می‌باشد.

آزمایش بر روی افرادی انجام می‌گیرد که احتمالاً دارای حس ششم می‌باشند و بدون آن که کارت را ببیند، اشکال آن‌ها را تشخیص می‌دهند. چنانچه حدسیات شخص بیش از حد یک فرد معمولی باشد، ثابت می‌شود که دارای حس ششم است.

در آزمایشات تله‌پاتی فرد سعی می‌کند افکار شخص آزمایش‌کننده را به وسیله حدس زدن علامات روی کارت بخواند.

در آزمایشات پیش‌بینی: فرد آزمایش‌شونده، سعی می‌کند ترتیب و توالی اتفاقات را قبل از آن که روی دهد، حدس بزند و بدین ترتیب شماره کار یا تاس را حدس می‌زند.

بحث و جدل زیادی در مورد این که آیا این آزمایشات واقعاً وجود حس ششم را اثبات می‌کنند، صورت گرفته است، ولی در حال حاضر می‌توان گفت که توافق زیادی دال بر این که نتایج حاصله نشان‌دهنده آن است که اتفاقات تنها بر حسب تصادف روی نمی‌دهند، وجود دارد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.