قانون ماکرونه در مورد قیمت کامپیوتر خانگی چه می‌گوید؟

0

قانون ماکرونه: قیمت کامپیوتر خانگی که می خواهید بخرید همیشه ۵۰۰۰ دلار خواهد بود.

براساس قانون ماکرونه قیمت کامپیوتر خانگی که می خواهید بخرید همیشه ۵۰۰۰ دلار خواهد بود. این قانون در سال ۱۹۸۴ توسط بیل ماکرونه (B.Machrone)، ستون نویس کهنه  کار مجله PC و نایب رئیس فعلی توسعه سردبیری در شرکت رسانه ای زیف دیویس، بیان شد. به گفته ماکرونه «روزی به هنگام سروکله زدن با خط سیر زمانی کامپیوتر، این جرقه به فکرم زد و شروع به قیمت گذاری روی آنها کردم. قیمت ها هیچ تغییری نکردند. این مسئله تقریباً از آغاز ظهور کامپیوترهای خانگی که به سال ۱۹۷۶ برمی گردد، صحت داشت و این قانون برای ۱۵ سال به خوبی استوار بود.»

به هر حال امروز نیز این قانون برقرار است البته اگرممیز اعشار قیمت، یک رقم جابه جا شود. آن رقم جادویی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به حدود ۳ هزار دلار سقوط کرد و تا سال ۲۰۰۰ ثابت ماند. اما امروزه قیمت دستگاه خوب کمتر از ۱۰۰۰ دلار است. اگرچه برای دستگاهی کاملاً مجهز هنوز باید دو تا سه هزار دلار بپردازید. اما به راستی ماکرونه چرا از زدن آن جرقه در افکارش، شادمان شد؟ ماکرونه اقرار می کند «این قانون ها مجلات را به فروش می رسانند»

با این حال از آنجایی که پس از شروع کاهش قیمت خود دستگاه خریداران بیشتری به بازارها سرازیر می شوند، هزینه های کل در مورد کامپیوترهای خانگی روبه افزایش گذاشته است. هر یک از صاحبان جدید کامپیوتر به خوراکی برای سرویس های اینترنت مثل AOL و سایرین تبدیل می شوند و به این ترتیب قانون متکالف به روی صحنه می آید.

Spectrum. ieee, Dec. 2003

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.