آبا پرندگان از خزندگان بوجود آمده‌اند؟

0

بسیاری تئوری تکامل را قبول ندارند، مگر آنها که نظریه چگونگی پیدایش پرندگان را ارائه می‌دهند. در پرندگان بخشهای مختلف و کاملا متمایزی وجود دارد که توانایی پرواز را افزایش می‌دهند. آنها به جانوران خونگرم بدل شدند، چون این جانوران غذا را بسرعت به انرژی تبدیل می‌کنند. آنها پر و بال دارند که نه تنها آنها را گرم نگه می‌دارد، بلکه سطوح سبکی را نیز برای پرواز بوجود می‌آورد. آنها دندانهای خود را از دست دادند چون دندانها دارای استخوانهای سنگینی می‌باشند، پاهایی دارند که بمانند اسبابی است که ضربات با تکان سخت را دفع می کند و میدان دید آنها بسیار وسیع است.

زمان بوجود آمدن این ویژگیها نامعلوم است، ولی مشخص شده که پرندگان از برخی خزندگان اولیه در میلیونها سال قبل بوجود آمده‌اند. این گروه از خزندگان که محتملأ اجداد پرندگان هستند، در دوران تریاس می‌کرده‌اند که مربوط به ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ سال قبل می‌باشد. این کشف از روی فسیلهای باقی مانده، صورت گرفته است.

این پرندگان اولیه نیز بالهای پردار داشته‌اند ولی احتمالاً پرندگان قوی نبوده‌اند، دمشان بلند با استخوانهای بسیار و پرها از طرفین روئیده بوده است. در پرندگان امروزی فقط یک استخوان دم وجود دارد و پرها مانند بادبزن از این استخوان می‌روید. پرندگان قدیمی، دندانهای زیاد، کوچک و نیز داشتند در حدود ۱۰۰۰۰۰۰۰ سال بعد برخی پرندگان هنوز دارای دندان بوده ولی بیشتر آنها دندانهای خود را از دست داده بودند.

فسیلهای پرندگانی که از آن زمان بدست آمده، نشان می‌دهد که پرندگانی وجود داشته‌اند که از نظر اندازه، شکل بالها و شاید رفتارشان شبیه چلچله های دریایی فعلی بوده‌اند.

مسئله عجیب آنکه در حال حاضر می‌توانیم هر بخش از بدن پرنده را بررسی کرده و به دنباله زمانی که پرندگان، خزنده بوده‌اند، پی ببریم که هر بخش براساس کدامیک از نیازهای خاص پرندگان، هماهنگی و سازگار شده‌اند. شاید مهمترین دگرگونیها، تغییرحیوان از فرم خونسردی به خونگرمی باشد و این بدان معناست که باید تخمهایشان در درجه حرارت ثابت نگهداری شده و جوجه‌هایشان نیز گرم نگه داشته شوند، بنابراین پرندگان باید لانه می ساختند و از جوجه‌های خود مراقبت می‌کردند و نهایتاً اعمالی بوجود آمد که بخشی از زندگی پرندگان امروزی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.