اتا-شاه‌تخته و سحابی مرد کوچک

0

چگونه منظومه‌ی ستاره‌ای اتا شاه‌تخته٬ این سحابی غیرعادی و پیش‌رونده را پدید آورده است؟ هیچ کس به طور حتم نمی‌داند. حدود ۱۷۰ سال پیش، منظومه‌ی ستاره‌ای جنوبی اتا شاه‌تخته به طور رازآلودی تبدیل به دومین منظومه‌ی ستاره‌ای پرنور آسمان شب شد. پس از گذشت ۲۰ سال، اتا شاه‌تخته٬ جرمی بیشتر از جرم خورشید را به بیرون پرتاب کرد و ناگهان کم‌نور شد. به نظر می‌رسد که فوران‌های این چنینی سبب شکل گیری «سحابی مرد کوچک» شده است.  تصویر متحرک بالا از ۳ فریم جداگانه تشکلیل شده است که تلسکوپ فضایی هابل در سال‌های ۱۹۹۵ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۸  از این سحابی گرفته است.  مرکز سحابی مرد کوچک با ستاره‌ی مرکزی پرنوری روشن شده است؛ در حالی که نواحی اطراف آن را توده‌های گازی آمیخته با رشته‌های غباری تاریک در بر گرفته‌اند. جت‌های گازی سبب شده تا توده‌ی گازی خارج شده از ستاره به دو نیم تقسیم شود. غبارهای پیش‌رونده شامل رشته‌ها و کمان‌ضربه‌هایی‌اند که بر اثر برخورد با مواد موجود پیشین پدید آمده‌اند.اتا شاه‌تخته همچنان فواران‌های ناگهانی را تجربه می‌کند. جرم و تبخیرپذیری بسیار زیاد، این سحابی را برای انفجار ابرنواختری باشکوهی، بسیار مستعد کرده است و ممکن است زمانی حدود چند میلیون سال دیگر به وقوع بپیوندد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.