دیوار صوتی چیست؟

0

آیا تاکنون صدای بلند، شبیه صدای انفجار را شنیده‌اید؟ این صدا هنگامی‌که یک هواپیما از بالای سر شما بسرعت حرکت کرده و در اصطلاح دیوار صوتی را بشکند، تولید می‌شود. این دیوار صوتی چیست و چرا هواپیما چنین صدای مهیبی را ایجاد می‌کنند؟

همانطور که می‌دانید صوت با سرعت مشخصی حرکت می‌کند که بستگی به ارتفاع و بلندی دارد. در سطح دریا سرعت صوت تقریباً برابر ۷۶۰ مایل در ساعت است و در ارتفاع ۱۱ هزار متر سرعت آن ۶۶۰ مایل در ساعت می‌باشد.

هنگامی‌که یک هواپیما با سرعتی نزدیک به سرعت صوت پرواز کند، تحت فشار معینی قرار می‌گیرد. هنگامی‌که با سرعت معمولی پرواز کند قسمت جلو هواپیما یک موج فشار می فرسند، این موج با سرعت صوت حرکت می‌کند.

موج فشار بوسیله ذرات سازنده هوا، مادامی‌که هواپیما به جلو می‌رود، ایجاد می‌شود و هنگامی‌که با سرعت معمولی حرکت کند، موج سریع‌تر از هواپیما حرکت کرده و درنتیجه سبب می‌شود که هوا به‌آرامی بالای سطح بال هواپیما حرکت کند.

حال در نظر بگیرید که یک هواپیما با سرعت صوت پرواز می‌کند، موج فشار در جلو هواپیما تشکیل نشده در عوض در جلو بال بوجود می‌آید، زیرا هواپیما و موج فشار با یک سرعت بطرف جلو در حرکتند. نتیجه آنکه تداخل امواج رخ‌داده و سبب ایجاد فشارهای زیادی در بال هواپیما می‌شود و موج ضربتی بوجود می‌آید در حقیقت اصطلاح دیوار صوتی قبل از آنکه هواپیماها بتوانند با سرعت صوت پرواز کنند، رواج داشت و این عبارت برای توصیف فشارهایی بود که یک هواپیما در آن وضعیت می‌بایست تحمل کند، که بعنوان دیوار در نظر گرفته شد.

اما بنظر می‌رسد که سرعت صوت کاملاً یک دیوار نیست. مهندسان و طراحان هواپیما بر مشکلات و مسائل جدید غلبه کرده‌اند و ما این مفهوم قدیمی را کنار گذاشته‌ایم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.