سحابی سه‌تکه (M20) در نورفروسرخ

0

برای دیدن سحابی‌ سه‌تکه (M20) فقط کافی است با تلسکوپی کوچک به سوی صورت فلکی پُر از سحابی قوس (کمان‌) نشانه بروید. در تصاویر نور مرئی، غبارِ تاریک این سحابی را به سه تکه تقسیم کرده است درحالی‌که در تصویر فروسرخ این غبارهای تاریک به غبارهای درخشان و ستاره‌های تازه متولدشده تبدیل شده‌اند. این تصویر با رنگ‌های مصنوعی از داده‌های تلسکوپ‌ فضایی اسپیتزر به‌دست آمده است. دانشمندان از تصویر فروسرخ اسپیتزر استفاده کرده‌اند تا ستاره‌های تازه متولدشده و پنهان در میان ابرهای زایشی را بیابند. وسعت سحابی سه‌تکه ۳۰ سال نوری است و در فاصله‌ی ۵۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.