سحابی شعله در نور مرئی و فروسرخ

0

درخشش سحابی شعله از چیست؟ ۱۵۰۰ سال نوری دورتر در صورت فلکی شکارچی (جبار) سحابی وجود دارد که مانند آتش شعله کشیده است و درخشش و خطوط غبارآلود و تیره‌ی آن را در تصویر می‌بینید. اما این آتش (سوختن سریع اکسیژن) نیست که باعث درخشندگی سحابی شعله شده است. ستاره‌ی درخشان نطاق (Alnitak)، شرقی‌ترین ستاره‌ی کمربند شکارچی، دقیقاً در سوی راست سحابی دیده می‌شود. این ستاره با تابش نیرومند و پرانرژی خود الکترون‌ها را از ابرهیدروژنی بزرگی که در نزدیکی‌اش قرار دارد، دور می‌کند و بیشتر درخشش سحابی از به‌هم پیوستن دوباره‌ی هیدروژن‌های یونیزه‌شده و الکترون‌ها به وجود می‌آید. تصویر بالا با رنگ‌های مصنوعی سحابی شعله (NGC 2024) را در ترکیبی از نور مرئی و فروسرخ نشان می‌دهد. سحابی شعله بخشی از مجموعه ابر مولکولی شکارچی است، مجموعه‌ای که در آن ستاره‌های نو متولد می‌شوند. شاید این منطقه را با سحابی مشهور «سرِ اسب» بشناسید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.