پیوند زدن یا قلمه زدن گیاهان چیست؟

0

آیا یک درخت می‌تواند میوه درخت دیگری را تولید کند؟ بله! پیوند زدن این کار را ممکن می‌سازد. اگر یک جوانه همراه شاخه درخت گلابی بدقت داخل شکاف ایجاد شده در پوست درخت به قرار گیرد، شاخه گلابی رشد کرده و درخت به هر دو نوع میوه را خواهد داد.

به همین روش، یک درخت بادام می‌تواند هلو و بادام تولید کند یا درخت سیب صحرایی می‌تواند سبب تربیت شده زراعتی تولید کند.

بعضی اوقات پیوند زدن برای بوجود آوردن درختان عجیب بکار می‌رود، اما با اینحال این کار از نظر کشاورزی اهمیت چندانی ندارد.

اولین فایده پیوند زدن این است که باغبان مطمئن می‌شود که درخت یا بوته جوان، میوه‌ای با کیفیت درخت مادر را بوجود می‌آورد. شاخه جدا شده از درختی که به درخت مادر پیوند زده می‌شود، میوه‌هایی از نوع درخت اصلی را بوجود خواهد آورد.

روش‌های متعددی برای پیوند زدن شاخه دارای جوانه یا قلمه بر روی پایه گیاه دیگر وجود دارد. اما دو نکته باید همیشه رعایت شود: اول اینکه فقط درختان وابسته به یک خانواده می‌توانند به هم پیوند زده شوند، بدین معنی که درخت سیب می‌تواند به درخت گلابی یا به پیوند زده شود، یا درخت هلو می‌تواند به زردآلو، درخت بادام و آلو و درختان دیگری از همین نوع پیوند شوند، ولی پیوند زدن سیب به درخت هلو غیرممکن است.

دوم آنکه قسمتی از گیاه که دارای شیره حیاتی قلمه است باید با پایه‌ای که گیاه بر روی آن پیوند زده می‌شود، در تماس باشد. در غیر اینصورت شاخه پیوندی رشد نخواهد کرد.

پیوند زدن انواع مختلفی دارد: یک نوع آن جدا کردن جوانه به تنهایی و قراردادن آن در شکافی است که در گیاه پایه ایجاد می‌شود.

پیوند زدن در مورد جانوران نیز صورت می‌گیرد. بعنوان مثال چشم در حیواناتی مانند وزغ، قورباغه موش، و خرگوش پیوند زده شده است. جراحان بدین وسیله آموخته‌اند که چگونه به اشخاص مصدوم در موارد مختلف کمک کنند. آن‌ها استخوان دنده را به استخوان بینی پیوند زده و بینی جدیدی بوجود می‌آورند، یا پوست به محل سوختگی پیوند زده می‌شود تا علائم سوختگی را از بین ببرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.