وقتی کامپیوتر نسخه می‌نویسد

0

هنوز کامپیوتر همگانی نشده بود و صفحات زیادی از نشریات به شرح معجزات و کاربردهای کامپیوتر اختصاص داده می‌شد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.