فلج مغزی یا CP چند نوع دارد؟

0

طبقه‌بندی انواع CP: انواع CP به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

فلج مغزی اسپاستیک: شایع‌ترین نوع CP که ٪۷۰-۸۰ موارد را شامل می‌شود. در اثر آسیب به نورون‌های حرکتی فوقانی در مسیر پیرامیدال ایجاد می‌شود. گاهی دوطرفه است. حداقل با دو مورد از موارد زیر مشخص می‌شود: ۱- الگوی حرکتی غیرطبیعی؛ ۲- افزایش تون عضلات؛ ۳- رفلکس‌های پاتولوژیک (مانند بابنسکی، هیپررفلکسی)

فلج مغزی دیسکینتیک: ۱۵-۱۰٪ موارد CP را تشکیل می‌دهد. مشخصه کاراکتریستیک آن الگو‌های حرکتی غیرطبیعی و حرکات بدون اراده، کنترل نشده و راجعه است.

فلج مغزی آتاکسیک: در کمتر از ۵٪ موارد CP مشاهده می‌گردد. به علت آسیب مخچه روی می‌دهد و مشخصات آن عبارتند از: وضعیت غیرطبیعی بدن با حرکات غیرطبیعی و فقدان هماهنگی منظم عضلات و یا هردو.

فلج مغزی دیس تونیک: غیرمعمول است. مشخصات آن کاهش فعالیت و حرکات خشک و دشوار (هیپوکینزی) و هیپوتونی است.

فلج مغزی کره آتتوز: هم اکنون با جلوگیری و درمان هیپربیلی روبینمی شدید، نادر است. این نوع با حرکات افزایش یافته و ناگهانی (هیپرکینزی) و هیپوتونی تظاهر می‌یابد.

وفلج مغزی Mixed (۱۵- ٪۱۰ از بیماران): این اصطلاح زمانی که بیش از یک الگوی حرکتی وجود داشته باشد، استفاده می‌شود و وقتی که یک الگو واضحأ غالب نیست. این نوع عوارض بیشتری دارد، مثل نقایص حسی، تشنج و اختلالات شناختی – ادراکی.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.