آیا ستاره دریایی چشم دارد؟

0

ستاره‌های دریایی از عجیب ترین موجودات دریا می‌باشند. در میان خویشاوندان عجیب و غریبشان توتیای دریایی “Seacucumbers” و “Sand dollar” قرار دارند. بیش از ۶۰۰۰ نوع از آنها وجود دارند “خارپوستان” نامیده می‌شوند. ستاره دریایی و وابستگان اداره سیستم عصبی و گوارشی پیشرفته‌ای می‌باشند. سیستم گوارش درون ۵ بازوی ستاره‌های دریایی گسترش یافته که در سایر خارپوستان نیز به همین ترتیب می‌باشد. ستاره‌های دریایی به ۳ گروه تقسیم می‌شوند: ستاره‌های ترد که بازوهای مانند خود را در صورتی که توسط دشمن گرفته شود، قطع می‌کنند. بازوی آنها ممکن است ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر طول داشته باشد.

ستاره های بالدار که بازی های خود را مانند بالهای کوچک حرکت می‌دهند و ستاره‌های دریایی معمولی که حدود ۱۳ سانتیمتر طول دارند.

پوست سخت و چرم مانند ستاره دریایی با خارهای بسیار کوتاه، پوشیده شده است. بخش مرکزی بدنشان، هم در بخش بالا و نیز در بخش زیرین، به شکل صفحات تکمه مانند است و از میان صفحات دایره‌ای شکل، آب دریا وارد و یا از آن خارج می‌شود. صفحه دایره‌ای شکل زیرین مانند دهان عمل می‌کند. چشم هایشان در نوک بازوانش قرار دارد و به وسیله دایره‌ای از خارها محافظت می‌شود. در طول سطح زیرین بازوها، شیارهایی قرار دارد که در امتداد این شیارها پاهای مکنده، لوله مانندی قرار گرفته است. این پاهای مکنده هم برای حرکت و هم به عنوان ارگانیزم بویایی استفاده می‌شود. ستاره‌های دریایی، با پاهای لوله‌ای خویش نمی‌توانند به سرعت حرکت کنند، ولی کار قابل توجه دیگری می‌کنند. آنها صفحات دایره‌ای و مکنده پاهای خود را تقریباً به نیمی از پوسته صدف دریایی می‌چسباند و آنقدر به آن فشار وارد می‌کنند تا عاقبت باز شود، آنگاه ستاره دریایی معده را از طریق دهان بیرون آورده و شروع به خوردن آن می‌کند.

ستاره دریایی همچنین می‌تواند به طور عادی و با کشیدن غذا به طرف دهان، آن را بخورد. نیز آنها می‌توانند بازوی از دست رفته را بازسازی کنند و حتی قادرند از یک بازو، موجودی کامل به وجود آورند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.