آمیگدال چیست و چه نقشی در مغز دارد؟

0

آمیگدال در انسجام دادن به محرک‌های خارجی و داخلی نقش مهمی دارد. تجمع اطلاعات حسی در آمیگدال سبب می‌شود که تجربه‌های حسی اهمیت هیجانی پیدا کنند. ‌امیگدال نقش مهمی در شکل‌گیری ترس دارد. آمیگدال در ایجاد ترس‌های آموخته شده و رفتار‌های اضطرابی نقش مهمی ایفا می‌نماید.

آمیگدال در هنگام ادراک
چهره‌هایی با محتوای هیجانی، فعال می‌گردد.

آسیب به آمیگدال باعث می‌گردد تا فرد نتواند ترس و خشونت را در صدا یا چهره دیگران تشخیص دهد ولی این افراد قادر هستند تا شادی، غم یا تنفر را در چهره دیگران بشناسند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.