ایلوژن (خطای ادراک) چیست؟

0

به درک و تعبیر نادرست از محرک های حسی واقعی، ایلوژن گفته می شود. ایلوژن ممکن است در افراد سالم هم رخ دهد.

عوامل زمینه ساز:

۱- شرایطی که وضوح محرک را کم می کنند؛ به عنوان مثال در تاریکی انسان با درخت اشتباه می شود.

۲- عدم تمرکز کافی بر روی محرک؛ به عنوان مثال با تمرکز بر روی درس، سروصدای محیط با صدای انسان اشتباه می گردد.

٣- کاهش سطح هوشیاری به عنوان مثال در دلیریوم

۴- وضعیت هیجانی شدید (مثلا در ترس و اضطراب)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.