چرا مایع مفصل آزمایش می شود؟

0

آسپیراسیون و آنالیز مایع سینوویال

اندیکاسیونها آسپیراسیون و بررسی مایع سینوویال همیشه در منوآرتریت حاد یا هنگامی که به آرتروپاتیهای عفونی یا ناشی از کریستال مشکوک باشیم، اندیکاسیون دارد.

هدف اول در آنالیز مایع سینوویال این است که بیماریهای التهابی را از غیرالتهابی افتراق دهیم. افتراق این دو وضعیت براساس ظاهر مایع سینوویال، شمارش سلولی و چسبندگی (ویسکوزیته) مایع سینوویال صورت میگیرد

ندازه گیری ،گلوکز پروتئین، لاکتات دهیدروژناز (LDH)، اسید لاکتیک یا اتوآنتی بادی ها در مایع سینوویال به دلیل غیر حساس بودن و ارزش کم آنها در افتراق بیماریها توصیه نمیشود.

مایع سینوویال طبیعی، شفاف تا کاهی کمرنگ بوده و به دلیل مقادیر بالای هیالورونات چسبناک است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.