کدام الگوهای DNA برای تشخیص لوپوس اختصاصی هستند؟

0

الگو‌های منتشر و نقطه‌ای (Speckled) از همه کمتر برای لوپوس اختصاصی هستند در صورتی که الگوی محیطی یا حلقه‌ای (Rim) بسیار اختصاصی بوده و نشان‌دهنده اتوآنتی‌بادی‌های ضد DNA دورشته‌ای می‌باشد. الگوی Rim به شدت برای لوپوس اختصاصی بوده و به نفع تشخیص لوپوس می‌باشد.

الگو‌های سانترومری در مبتلایان به اسکلرودرمی محدود مانند سندرم CREST) کلسینوز، فنومن رینود درگیری، مری، اسکلروداکتیلی و تلانژکتازی اسکلروز صفراوی اولیه سندرم شوگرن یا تیروئیدیت وجود دارند. – الگو‌های هستکی در مبتلایان به اسکلروز سیستمیک منتشر یا میوزیت، التهابی وجود دارد.

تست ANA برای تشخیص لوپوس دارای حساسیت بالا و اختصاصیت پایین است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.