نویسنده: علیرضا مجیدی

بیماری پیک چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه بیماری پیک هستند؟ دمانس مولتی‌انفارکت دمانس آلزایمر هیدروسفالوس با فشار طبیعی نئوپلاسم لوب تمپورال انسفالیت لیمبیک دمانس الکلیک بیماری هانتینگتون بیماری روانی (مثل افسردگی ماژور با سایکوز یا اختلالات شخصیتی) چگونگی ایجاد و علت‌های بیماری پیک یک بیماری دژنراتیو نورونی که باعث دمانس شدید شده عمدتاً لوب‌های تمپورال را درگیر می‌کند. […]

دمانس مولتی انفارکت چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه دمانس مولتی انفارکت هستند؟ دیگر انواع دمانس ساب‌کورتیکال (مثل دمانس لوی بادی) مولتیپل اسکروزیس با دمانس انسفالومیلیت دمیلیزان حاد (ADEM) نوع پارزی ژنرالیزه سیفیلیس ثالثیه هیدروسفالی با فشار طبیعی چگونگی ایجاد و علت‌های دمانس مولتی انفارکت یک فرم شایع از دمانس است که از انفارکتوس‌های متعدد بزرگ کورتیکال یا لوکوریازیس ساب‌کورتیکال […]

بیماری آلزایمر چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه بیماری آلزایمر هستند؟ پیرشدن شناختی که به طور نرمال رخ می‌دهد. سودودمانس کاذب ناشی از افسردگی دیگر بیماری‌هایی که جزء طبقه بیماری‌های دمانس هستند (مثل دمانس مولتی انفارکت، بیماری پیک یا پارکینسون، فلج فوق هسته‌ای پیش‌رونده، بیماری لودی بادی منتشر، NPH) اختلالات متابولیک و اندوکرین (مثل کمبود ویتامین B12، انسفالوپاتی ورنیکه) […]

کمبود ویتامینی چه عوارض مغزی و علائم و نشانه‌هایی دارد؟

چه بیماری‌های دیگری شبیه کمبود ویتامینی هستند؟ دژنراسیون مختلط تحت حاد: دیگر اشکال آتاکسی حسی، تابس دورسالیس و دیابت ملیتوس سندرم ورنیکه کورساکوف: استروک ایسکمیک جریان خون خلفی، نئوپلاسم حفرهٔ خلفی با هیدورسفالی غیرارتباطی پلی‌نوروپاتی تغذیه‌ای: علل دیگر نوروپاتی اکسونال، به‌طور عمده توکسیک و متابولیک چگونگی ایجاد و علت‌های کمبود ویتامینی دژنرسانس تحت حاد مرکب […]

الکلیسم چه علائم و نشانه‌ها و عوارضی دارد و چطور درمان می‌شود؟

چه بیماری‌های دیگری شبیه الکلیسم  هستند؟ مسمومیت دارویی (مثل فنی‌توئین، بنزودیازپین‌ها) سندرم‌های ترک دارویی (مثل باربیتورات‌ها و بنزودیازپین‌ها) انسفالوپاتی یا آتاکسی ناشی از شرایط طبی غیروابسته به الکل آسیب‌های تروماتیک به سیستم عصبی علل دیگر نوروپاتی (مثل دیابت قندی و نئوپلاسم) MS دژنرسانس مخچه‌ای پارانئوپلاستیک چگونگی ایجاد و علت‌های الکلیسم اختلالات CNS و PNS، ناشی […]

اختلال پارانئوپلاستیک چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه اختلال پارانئوپلاستیک هستند؟ بیماری متاستاتیک اختلالات تغذیه‌ای یا متابولیک بیماری عفونی (مثل انسفالیت، مننژیت) اختلالات دژنراتیو نوروتوکسیسیتی ناشی از درمان ضدسرطان چگونگی ایجاد و علت‌های اختلال پارانئوپلاستیک گروهی از اختلالات نورولوژیک ناشی از آسیب اتوایمیون سیستم اعصاب به‌وسیله آنتی‌ژن‌های تومور است؛ علایم به‌وسیله تخریب، تهاجم، یا متاستاز مستقیم تومور ایجاد نمی‌شوند. […]

تومور نخاعی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه تومور نخاعی هستند؟ آبسه اپی‌دورال نخاعی عفونت هرپس‌زوستر میلیت عرضی حاد میلوپاتی اسپوندیلوتیک سیرنگومیلی میلیت ناشی از اشعه چگونگی ایجاد و علت‌های تومور نخاعی تومورهای نخاعی ممکن است خارج دورا (متاستاتیک به استخوان یا کلاپس ثانویه مهره و فشار به روی طناب نخاعی)، خارج نخاعی و داخل دورایی (خارج از طناب […]

تومور غده هیپوفیز چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه تومور غده هیپوفیز هستند؟ کارسینوم کرانیوفارنژیوم مننژیوم تومور سلول زایا کوردوما گلیوما تومورهای متاستاتیک شرایط التهابی (مثل، سارکوئیدوز، هیستوسیتوز) آنوریسم بزرگ کیست بن‌بست راتکه سندرم زین خالی چگونگی ایجاد و علت‌های تومور غده هیپوفیز آدنوم‌های غده هیپوفیز تقریباً همیشه خوش‌خیم هستند. %۱۰-۱۵ نئوپلاسم‌های داخل جمجمه‌ای را شامل می‌شوند. تومورها ممکن است […]

تومور قاعده جمجمه چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه تومور قاعده جمجمه هستند؟ کارسیناماتوز مننژیال مننژیت (مزمن) MS سندرم گیلن‌باره سارکوئیدوز فلج بل نورالژی عصب سه‌قلو چگونگی ایجاد و علت‌های تومور قاعده جمجمه شایع‌ترین انواع بدخیمی‌های قاعدهٔ جمجمه تومورهای متاستاتیک از نواحی دوردستی هستند که از طریق خون به قاعدهٔ جمجمه گسترش می‌یابند. شایع‌ترین تومورهای متاستازدهنده عبارتند از: پستان، ریه، […]

کارسینوماتوز مننژیال چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه کارسینوماتوز مننژیال هستند؟ مننژیت عفونی مننگوانسفالیت التهابی / میلیت التهابی انسفالومیلیت پارانئوپلاستیک CVA ها انسفالوپاتی متابولیک/ تغذیه‌ای گلیوماتوز مغزی چگونگی ایجاد و علت‌های کارسینوماتوز مننژیال کاشت مننژ به وسیله کانسر متاستاتیک در بیش از ۱۰-۵ درصد بیماران سرطانی ایجاد می‌شود. منجر به ارتشاح سلول‌های تومورال در اعصاب کرانیال و ریشه‌های عصبی […]

نوروم آکوستیک و شوانوم وستیبولر چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه نوروم آکوستیک و شوانوم وستیبولر هستند؟ مننژیوما آنوریسم بزرگ شریان بازیلر تومور اپی‌درموئید بیماری منیر سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوش‌خیم لابیرنتیت چگونگی ایجاد و علت‌های نوروم آکوستیک و شوانوم وستیبولر نئوپلاسم عصب جمجمه‌ای ۸ با رشد آهسته به‌طور اولیه از کانال شنوایی داخلی منشأ گرفته و ممکن است به زاویه پلی مخچه‌ای […]

مننژیوما چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه مننژیوما هستند؟ تومورهای داخل پارانشیمال تومورهای متاستاتیک (مثل پروستات) به استخوان جمجمه، دورا، یا لپتومننژ شوانوما آبسه مغز چگونگی ایجاد و علت‌های مننژیوما یک تومور خوش‌خیم و با رشد آهسته که از مننژ برمی‌خیزد. در مناطق متعددی ایجاد می‌شود از جمله طناب نخاعی. تقریباً ۲۰% تومورهای اولیه داخل جمجمه‌ای را شامل […]

تومورهای متاستاتیک مغز چه هستند و چه علائم و نشانه‌هایی دارند؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه تومورهای متاستاتیک مغز هستند؟ تومورهای اولیه CNS (مثل گلیوما) مننژیوما لنفوم اولیه CNS آبسه مغز بیماری دمیلینه کننده (MS تومورال) چگونگی ایجاد و علت‌های تومورهای متاستاتیک مغز یک عارضه شایع بدخیمی‌ها که پیش‌آگهی بسیار ضعیفی دارد. شایع‌ترین تومورهای مغز، بالغ بر تقریباٌ ۰۰۰/۱۵۰ مورد جدید در سال در ایالات متحده است. […]